AllaShvetsАлла Швець (1976) – докторка філологічних наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту Івана Франка НАН України.
Сфера наукових зацікавлень: історія українського жіночого руху, гендерна проблематика, антропологія, жіноче письмо, інтелектуальні біографії визначних жінок (просопографічний аспект), літературознавство, культурологія; видання невідомої спадщини жінок-письменниць і громадських діячок.
Живе і працює у Львові.
Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Savchennko foto

Ірина Савченко (1975) – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету. Закінчила історичний факультет Запорізького державного університету (1997). У 2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук та розпочала роботу на посаді викладачки історичного факультету Запорізького національного університету. 

З 2000 р. є членкинею Запорізького наукового товариства ім. Я.Новицького. З 2010-х років розпочала вивчення гендерних аспектів історії ХХ ст., у фокусі досліджень: жіноча емансипація на Запоріжжі, жіноча та дитяча міська повсякденність Південної України радянського періоду. Учасниця наукових конференцій з гендерної історії в Україні та Польщі, проєкту «Жіночі історії лідерства» (координатори: УЖК та УАДЖІ). Керівниця студентської наукової групи «Гендерні дослідження в історії» історичного факультету ЗНУ.
Живе і працює в Запоріжжі
Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Foto Rybachok IjpgІрина Рибачок (1985) – кандидатка історичних наук, старша викладачка кафедри історії ім.проф.М.П.Ковальського Національного університету «Острозька академія», наукова співробітниця НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» НаУОА.

Сфера наукових зацікавлень – історична урбаністика, біографістика, історія та культура закордонного українства, історія українського жіночого руху в повоєнній Західній Німеччині та Австрії, вивчення жіночого та дитячого досвіду біженства та життя в еміграції. Живе і працює в Острозі.

Контактiryna.rybachok@oa.edu.ua 

Nikolaenko fotoОльга Ніколаєнко – докторка історичних наук, доцентка кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Коло наукових інтересів – історія польського населення (зокрема, жіноцтва) на українських землях, гендерна історія, польсько-українсько-російські відносини у ХІХ-початку ХХ ст. Авторка монографії “Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя” (Харків, 2015) та кількох десятків наукових статей і методичних розробок. Живе і працює у Харкові.

Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Levchuk Iryna fotoІрина Левчук (1991) – кандидатка історичних наук, викладачка історії у Біотехнологічному ліцеї «Радовель». Випускниця Рівнен-ського державного гуманітарного університету історико-соціоло-гічного факультету. У березні  2018 р. здобула науковий ступінь кандидатки історичних наук у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Того ж року дисертація на тему «Діяльність польських, українських та єврейських жіночих організацій у Другій Речі Посполитій: компа-ративний аналіз» посіла II місце на XII конкурсі імені Єжи Ґєдройця у номінації «кандидатські роботи».

Сфера наукових зацікавлень: жіночі організації у Другій Речі Посполитій, проблема торгівлі жінками в міжвоєнний період, персоніфікація жіночої історії.

Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути повнолітні громадяни України, які мають повну вищу освіту та займаються науково-дослідною та/або освітньою діяльністю в ділянці жіночої і гендерної історії, мають оригінальні наукові публікації з відповідної тематики, поділяють мету та сприяють реалізації завдань Асоціації.

Baidak fotoМар’яна Байдак (1992) – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Випускниця історичного факультету цього ж університету. Тема дисертаційного дослідження Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)" (2018).

Сфера наукових зацікавлень: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія. Живе і працює у Львові.

Контакт: marjanabaidak(at)gmail.com

 

Bezhuk Olga

Ольга Бежук (1970-2020) – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України та економічної теорії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Членка товариства імені О.Басараб у Львові. Займаєлася розвідками щодо діяльності галицького жіноцтва в часи І світової війни та міжвоєнний період. Наукові зацікавлення – історія жіночого руху, наукова біографістика.

Жила і працювала у Львові.

buryak-larysa Лариса Буряк - членка правління УАДЖІ, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980). У 1986 р. захистила кандидатську, у 2011 - докторську дисертації.

Коло наукових інтересів:  українська історіографія, історична фемінологія, студії пам’яті,  теоретико-методологічні проблеми біографічних досліджень, жіноча біографіка.

Живе і працює у Києві.

Контакт: larysa.buryak(at)gmail.com

voronina-marynaМарина Вороніна (1978) - членка правління УАДЖІ, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри Історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Живе і працює у Харкові.
З 2000 року досліджує жіночу та ґендерну проблематику в межах історичної антропології. Наукові зацікавлення: гендерна політика радянської влади у 1920-30-х рр., розвиток жіночого руху на початку ХХ ст.

Живе і працює у Харкові.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ignatenko portraitІрина Ігнатенко (Колодюк)  (1980) – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Членка Національної спілки краєзнавців України.

Досліджує гендерні аспекти історичної етнології українців. Наукові зацікавлення охоплюють традиційні народні вірування, світоглядні уявлення українців про жіночу тілесність, фізіологію та сексуальність.

Живе і працює у Києві. Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Kis Oksana photo smallОксана Кісь (1970) – президентка УАДЖІ, докторка історичних наук (за спеціальністю "етнологія"), старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, співзасновниця Української асоціації усної історії. З 1994 року досліджує жіночу та гендерну проблематику в межах української історії та історичної етнології; сучасні наукові зацікавлення зосереджені в ділянці усної жіночої історії та повсякденного життя українських жінок в надзвичайних історичних обставинах.

Живе і працює у Львові. Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

kobchenko-kateryna Катерина Кобченко (1975) – секретар УАДЖІ, кандидатка історичних наук, наукова співробітниця Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: історія вищої та середньої спеціальної освіти та наукової праці жіноцтва Наддніпрянської України у європейському контексті (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.), історія жіночого руху, емансипаційні процеси раннього радянського періоду (1920–1930 рр.).

Живе і працює в Києві. Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

labur-olgaОльга Лабур (1972) – віце-президентка УАДЖІ, кандидатка історичних наук, доцентка, працює на кафедрі історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет», заступниця директора з міжнародних зв'язків Українського центру гендерної освіти при НТУУ «КПІ». Сфера наукових зацікавлень - джерелознавство та історіографії жіночої історії ХХ століття, зокрема перших десятиліть радянської влади в Україні.

Живе і працює у Києві.

malanchuk-rybak-oksanaОксана Маланчук-Рибак (1957) – членка правління УАДЖІ, докторка історичних наук, професорка кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (з 1990 – доцентка, з 2007 – професорка).

Сфера наукових зацікавлень - історія жіночого руху та поширення феміністської ідей в Західній Україні наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ ст., жіночі ролі та образи у мистецтві та культурі різних епох.

Живе і працює у Львові.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

PetrenkoІрина Петренко - докторка історичних наук, професорка кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі.

Сфера наукових інтересів – соціальна історія, історичне краєзнавство, історія освіти в Україні, історія Православної Церкви, гендерні аспекти історії, історія повсякденності.

Живе і працює в Полтаві.

Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Petrenko Olena

Олена Петренко (1980) – PhD з історії (диплом Рурського Університету, Бохум, Німеччина), доцентка кафедри східноєвропейської історії історичного факультету Рурського Університету. Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2002) та магістратуру Рурського Університету (2008). Тема дисертаційного дослідження "Жінки в українському націоналістичному підпіллі в 1930-1950-х рр." (2016). Живе і працює у Бохумі.

Наукові інтереси - гендер і націоналізм, гендерне насилля.

Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

styazhkina-olena Олена Стяжкіна (1968) - членка правління УАДЖІ, докторка історичних наук, (до 2016) професорка кафедри історії слов’ян Донецького національного університету, з 2017 - старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України. Заступниця головного редактора збірника «Нові сторінки історії Донбасу», членка редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету: історичні науки», часопису «Історичні і політологічні дослідження», членка Української асоціації усної історії. Живе і працює у Донецьку і Києві.

Cherchovych fotoІванна Черчович (1989) – кандидатка історичних наук, наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Сфера наукових інтересів: жіноча та гендерна проблематика в межах історії Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Живе і працює у Львові.
Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Додаткова інформація