Українська асоціація дослідників жіночої історії (УАДЖІ) – недержавна неприбуткова громадська організація, є добровільним об’єднанням фахових істориків, які значну частину своїх наукових інтересів та освітньої діяльності зосереджують на дослідженні та/або викладанні жіночої та гендерної історії.

УАДЖІ є колективним членом Міжнародної федерації дослідників жіночої історії (International Federation for Research in Women’s History) та репрезентує інтереси та наукові доробки членів асоціації на міжнародній арені.

Метою діяльності Асоціації є підтримання, сприяння розвитку та координація досліджень і викладання жіночої і гендерної історії в Україні, а саме:

 • інтеграція гендерного підходу в науково-освітній процес і дотримання принципу гендерної рівності в суспільних практиках
 • утвердження високого теоретико-методологічного рівня дослідницької та викладацької роботи
 • створення осередків дослідження жіночої і гендерної історії в науково-освітніх установах
 • підтримка індивідуальних та колективних науково-освітніх проектів
 • розробка науково-методичної літератури

Основними завданнями Асоціації є:

 • проведення наукових досліджень з жіночої та гендерної історії
 • розробка та впровадження освітніх проектів
 • інтистуціоналізація жіночої і гендерної історії у вищій школі і академічній науці
 • розвиток співпраці українських науковців між собою та з колегами за кордоном
 • активна співпраця з іншими інституціями та організаціями в Україні та за кордоном
 • протидія явищам академічної несумлінності (плагіату, профанації тощо)
 • популяризація наукового доробку членів Асоціації та інших дослідників

Для реалізації своїх цілей і завдань, Українська асоціації дослідників жіночої історії:

 • здійснює моніторинг стану досліджень та викладання жіночої та гендерної історії в Україні
 • формує інформаційні банки даних
 • здійснює фахову експертизу наукових праць, науково-методичних розробок, освітніх програм тощо.
 • надає консультативну допомогу науково-дослідним установам, громадським організаціям, органам ЗМІ, окремим дослідникам
 • розробляє науково-методичні та дидактичні розробки (навчальні посібники, підручники, програми навчальних курсів, методичні рекомендації тощо)
 • організовує науково-освітні заходи (конференції, семінари, літні школи, тощо)
 • надає інформаційну та науково-методичну підтримку членам Асоціації
 • популяризує науковий доробок членів Асоціації в ділянці жіночої і гендерної історії (шляхом організації публічних лекцій, презентацій, виставок, виступів у ЗМІ і т.п.).

Додаткова інформація