Членство в Асоціації є добровільним та індивідуальним. Членами Асоціації можуть бути повнолітні громадяни України, які мають повну вищу освіту та займаються науково-дослідною та/або освітньою діяльністю в ділянці жіночої і гендерної історії, мають оригінальні наукові публікації з відповідної тематики, поділяють мету та сприяють реалізації завдань Асоціації.

Прийом нових членів здійснюється на підставі письмової заяви встановленого зразка та за письмовою рекомендацією іншого члена Асоціації.

Кандидат у члени Асоціації також має подати до Правління такі обов’язкові документи:
(1) заповнену реєстраційну картку члена Асоціації встановленого зразка
(2) повний перелік своїх наукових публікацій
(3) повний текст однієї опублікованої наукової праці у ділянці жіночої чи гендерної історії.

Питання щодо членства в Асоціації вирішує Правління УАДЖІ. Правління Асоціації може встановлювати додаткові умови щодо прийняття до складу членів Асоціації.

Члени Асоціації мають право:
- брати участь в усіх заходах УАДЖІ
- брати участь у роботі органів УАДЖІ
- висловлювати свої думки та робити пропозиції щодо діяльності УАДЖІ
- отримувати інформацію щодо поточної діяльності УАДЖІ
- отримувати інформаційну та науково-методичну підтримку від УАДЖІ
- припиняти членство в УАДЖІ

Члени Асоціації зобов'язані:
- сприяти досягненню мети та завдань УАДЖІ
- виконувати вимоги Статуту УАДЖІ
- надавати реально можливу допомогу УАДЖІ в її діяльності;
- узгоджувати власну науково-освітню та громадську діяльність з діяльністю УАДЖІ у тих питаннях, які стосуються інтересів Асоціації;
- виконувати рішення керівних органів Асоціації

Додаткова інформація