Baidak fotoМар’яна Байдак (1992) – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України. Випускниця історичного факультету цього ж університету. Тема дисертаційного дослідження Жінка в умовах війни у світлі повсякденних практик (на матеріалах Галичини 1914–1921 рр.)" (2018).

Сфера наукових зацікавлень: жіноча історія, ґендерні студії, антропологія, повсякденна історія, історія Першої світової війни, локальна історія. Живе і працює у Львові.

Контакт: marjanabaidak(at)gmail.com

 

Ключові публікації

Маряна Байдак. Війна як виклик і можливість : українки в роки Першої світової війни: монографія. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2021. 320 с

Байдак М. “Жінка із фронту” (на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни) / Мар’яна Байдак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – Ч. 2. – С. 191–198.

Байдак М. Жіночий досвід війни (на прикладі участі жінок у збройних формуваннях ЗУНР) / Маряна Байдак // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 95-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки.– Івано-Франківськ, 2014.– Ч. 25–26.– С. 282–289.

Байдак М. Громадська діяльність як спосіб емансипації жінки в роки Першої світової війни (на прикладі українок Галичини) / Мар’яна Байдак // Українознавчий альманах. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 119–123.

Байдак М. Жінка в Галичині в умовах Першої світової війни у світлі порівняльних студій / Мар’яна Байдак // Galicjaijejdziedzictwo. – T.23: KobietawGalicji. Nowoczesność itradycja. – Rzeszów, 2016. – S.496–509.

Байдак М. Свой, чужой и враг в представлениях женщин-украинок Галичины и Надднепрянщины в годы Первой мировой войны/ Марьяна Байдак// Культурное измерение войны: Первая мировая война в образах, в памяти и истории (к 70-летию факультета истории, философии и искусств): материалы Международной научной конференции (Ставрополь, 23–26 октября 2014 г.). – Ставрополь, 2015. – С. 44–48.

Байдак М. Поняття патріотизму та обов’язку у приватних практиках українок Галичини в роки Першої світової війни // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції “Сестри по обидві сторони Збруча: історичний досвід жіноцтва Галичини та Наддніпрянщини”, присвяченої 125-й річниці з дня народження Ольги Басараб (23–24вересня 2014р.). – Львів, 2014. – С.44–47.

Байдак М. Дім як простір жіночого повсякдення в роки Першої світової війни / Мар’яна Байдак // Шевченківська весна–2015. Історія. Матеріали XІІ міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2015. – С.34–39.

Байдак М. “Живий живе думає”: жіноче розуміння Часу в роки Великої війни 1914–1918рр. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ– на початку ХХІ століть”.– Житомир, 2015.– С.19–26.

Байдак М. Професійне та приватне життя українських адвокатів Галичини першої чверті ХХ століття (за особовими джерелами) // Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія “Нариси з історії адвокатури України”. – Вип. 2/ За ред. І. Василик.– К.: КВІЦ, 2016. – C.124–151.

Байдак М. Простори жіночого повсякдення в роки Першої світової війни (на прикладі Галичини й у світлі особових джерел) // Історичні та культурологічні студії / Відп. ред. М. Литвин; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича – Львів, 2014–2015. – Вип.6–7. – С. 118–133.

Байдак М. Втеча та повернення: українки в лавах Січових Стрільців //Україна Модерна. Електронний ресурс.

Байдак М. Жіночі образи з часу Великої війни у висвітленні та інтерпретації галицьких письменників // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Вип. 45. – Т. 1. – С. 166–172.

Додаткова інформація