Bezhuk Olga

Ольга Бежук (1970-2020) – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії України та економічної теорії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Членка товариства імені О.Басараб у Львові. Займаєлася розвідками щодо діяльності галицького жіноцтва в часи І світової війни та міжвоєнний період. Наукові зацікавлення – історія жіночого руху, наукова біографістика.

Жила і працювала у Львові.

Ключові публікації:

Монографія:

Ольга Басарабова з Левицьких: життя і чин. - Львів: Український інститут "Євросоціум", 2017. - 476 с.

Статті:

Громадсько-політична та наукова праця дочок греко-католицьких священиків – випускниць Українського Інституту для дівчат у Перемишлі 1909 року. // Науковий щорічник «Історія релігій в країні» – Львів, 2006. – Кн. ІІ. –С. 17-25.

Участь жіноцтва в українському національно-визвольному русі початку ХХ століття. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія». – Львів, 2006. - №571. – С. 194-200.

Жінки в легіоні українських січових стрільців.// Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Гуманітарні науки».– Львів, 2007. – В.6.-– С. 12-20.

Матеріали Ольги Басараб: ще раз про розвідувальну діяльність УВО.// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія». – Львів, 2007. - №584. – С. 129-134.

Діяльність О. Левицької-Басараб в Українському Комітеті допомоги раненим жовнірам у Відні.// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія». – Львів, 2008. - №612. –С. 43-48.

Ще раз про Олену Степанів// Календар знам. і пам. дат на 2008 р. «Львівщина в 2008році: знаменні та пам’ятні дати краю» – Львів, 2008. – С. 30-33.

Ольга Левицька-Басараб – членкиня головної управи філії Союзу Українок у Львові.// Зб. наук. праць «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність» (Ювілейний збірник на пошану І.Патера) / НАН України, Інститут українознавства імені І.Крип’якевича. – Львів, 2008. В.16. –С. 472-479.

Посол УНР у Фінляндії. // Зб. наук. праць КиМУ «Нове державницьке воскресіння України : до 90-річчя проголошення УНР».– К.: КиМУ, 2008. – С. 93-102.

Ольга Левицька – учасниця товариства «Січ» та «Пласт» у Львові// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія». – Львів, 2009. – № 652.– С. 37-41.

Благодійна діяльність самаритянської секції Українського Горожанського Комітету у Львові// Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія». – Львів, 2011. – №693.– С.142-147.

Іванна та Северин Левицькі.// Зб. наук. праць «Наукові зошити історичного факультету. ЛНУ імені І.Франка.» – Львів, 2009. – В. 9. –С. 12-18.

Участь О.Левицької-Басараб у роботі диппредставництв ЗУНР та УНР // Зб. наук. праць «Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність».(Західно-українська народна республіка: до 90-річчя утворення) / НАН України, Інститут українознавства імені І.Крип’якевича./– Львів, 2009. – В. 18: –С. 490-495.

Благодійна діяльність українського жіноцтва у роки Першої світової війни та післявоєнний період //Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Гуманітарні науки» [Ювілейний збірник на пошану С.Гелея]. – Львів, 2011. – В.10.¬–С.271-278.

Роль церкви та громадських інституцій у справі опіки дітьми в Галичині на початку ХХ століття // Зб. наук. праць «Наукові записки». Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2012. –В.21.–С.12-19.

Випускниці Українського Інституту для дівчат у Перемишлі у визвольному русі ОУН-УПА. // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім.С.З.Гжицького – Львів., 2013. – Т. 15. –№1 (55). – Ч.3. – С.207-213.

Жіночі історії сім’ї Федаків. // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець».–Тернопіль, 2013.– № 6 –С. 18-23.

Громадсько-політична діяльність Галини (Олени) Федак-Шепарович ( тези ) // Зб. наук. праць «Актуальні питання, проблеми та перспективи озвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» – Луганськ, 2013. Ч.ІІ. – С.151-154.

Жінки-просвітительки у таборі українських біженців та виселенці м.Гмінд (1916-1918)рр. // Вісник НУ «Львівська політехніка» «Держава та армія» – Львів, 2013. №752. – С.61-67.

Марія Січинська: дружина, матір, громадська діячка. ( тези )// Зб. наук. праць «Людина віртуальна: нові горизонти» – Луганськ, 2013. Ч.ІІ. – С.151-154.

Додаткова інформація