Bezhuk book coverОльга Бежук. Ольга Басарабова з Левицьких: життя і чин. - Львів: Український інститут "Євросоціум", 2017. - 476 с.

Незважаючи на появу значної кількості праць, діяльність українського визвольного руху ХХ століття продовжує залишатися малодослідженою проблемою, зокрема на рівні персоналій. Під цим оглядом у монографії проведено всебічне та об’єктивне дослідження головних сфер і напрямів діяльності О. Левицької-Басараб у громадсько-політичних організаціях, товариствах, жіночому русі, визначення її ролі у національно-визвольних змаганнях українців початку ХХ століття та конкретний вплив на подальший розвиток історичного процесу в Україні. У книзі проаналізовано процес формування та трансформації суспільно-політичних поглядів О. Левицької-Басараб на основі ґрунтовного аналізу української та зарубіжної історіографії; діяльність в громадсько-політичному житті Східної Галичини та участь в українських просвітніх, парамілітарних та доброчинних організаціях; показано внесок О. Левицької-Басараб у становлення українського жіночого руху, її зв’язки з відомими сучасницями; досліджено роботу О. Левицької-Басараб у складі урядів ЗУНР та співпрацю з УНР, з’ясовано засади політичного світогляду О. Левицької-Басараб та подано оцінку її діяльності як зв’язкової Української Військової Організації; показано вплив чину О. Левицької-Басараб на розвиток українського національно-визвольного та міжнародного жіночого рухів. Вперше в монографії подано листування О.Левицької та Д.Басараба в часи Великої війни (1914-1915)рр., яке більш повно розкриває приватну сторону життя героїні. У дослідженні використані світлини з особистого фонду діячки та світлини Львівського Історичного музею, котрі цілісно відображають епоху початку ХХ століття, трагізм української нації під час І світової війни.

На основі монографії, можна засвідчити, що О. Левицька-Басараб є прикладом нового типу жінки ХХ століття, який сформувався в процесі національно-визвольних змагань доби. За своє недовге, але насичене подіями та плідною працею життя Ольга зуміла дорости до чину, що поставив її у один ряд із такими видатними особистостями із числа українського жіноцтва, як О. Степанів, О. Охримович-Залізняк, З. Мірна та ін. Ґрунтовний та цілісний аналіз життєдіяльності О. Левицької-Басараб дозволяє показати її місце в історії, докладніше розглянути діяльність чисельних жіночих інституцій, піднести вагу українського жіночого руху, що відіграв важливу роль у суспільно- політичному житті України початку ХХ ст.

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА
Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОЛЬГИ ЛЕВИЦЬКОЇ
2.1. Виховання у родин
2.1.1. Світлини з альбому родини Левицьких
2.2. Іванна та Северин Левицькі
2.2.1. Світлини Северина Левицького
2.2.2. Сторінки з альбому Іванни Левицької
2.3. Навчання у Перемишлі та Відні
2.4. У Товаристві «Просвіта»
Використані джерела до розділу 2
Розділ З. УЧАСТЬ У ЖІНОЧОМУ РУСІ
3.1. Праця у «Жіночій громаді» та діяльність в «Українському жіночому комітеті допомоги пораненим воякам» у Відні
3.2. Культурно-освітня праця «Жіночого комітету» в таборі українських біженців та виселенців м. Ґмінд
3.3. Член правління «Українського жіночого союзу»
3.4. Жіноцтво Львова у роботі самаритянської секції «Українського горожанського комітету»
3.5. Ольга Левицька-Басараб - організатор Головної управи філії «Союзу українок»
Використані джерела до розділу 3
Розділ 4. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Участь у парамілітарних організаціях
4.2. Листування Ольги Левицької та Дмитра Басараба у час Першої світової війни
4.3. На службі уряду ЗУНР. Співпраця з урядом УНР
4.4. У розвідувальній сітці Української військової організації
4.5. Реакція громадськості на смерть О. Левицької-Басараб
Використані джерела до розділу 4
Додатки
ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ПОДРУЖЖЯ БАСАРАБІВ
Додаток 1 Листи та листівки Ольги Левицької до Дмитра Басараба
Додаток 2. Листи Дмитра Басараба до Ольги Левицької
Післямова
Алфавітний покажчик

Читайте рецензію на цю книгу Лариси Буряк "Життя на зламі: Ольга Басараб перед викликами епохи"

У Львові книжку можна придбати
у книгарні "Глобус" (пл. Галицька, 12) та книгарні "НТШ" (проспект Т.Шевченка, 8).

Додаткова інформація