styazhkina-olena Олена Стяжкіна (1968) - членка правління УАДЖІ, докторка історичних наук, (до 2016) професорка кафедри історії слов’ян Донецького національного університету, з 2017 - старша наукова співробітниця Інституту історії України НАН України. Заступниця головного редактора збірника «Нові сторінки історії Донбасу», членка редакційної колегії «Вісника Донецького національного університету: історичні науки», часопису «Історичні і політологічні дослідження», членка Української асоціації усної історії. Живе і працює у Донецьку і Києві.

З 1998 року досліджує жіночу та ґендерну проблематику в культурологічному, антропологічному контексті, у контексті історії повсякденного життя. Результати своїх студій оприлюднила також у численних публікаціях та доповідях на наукових форумах в Україні, Росії, Хорватії, Франції.

Розробила та викладає авторські курси з усної історії, ґендерних студій, жіночої історії та історії повсякденного буття у ґендерних вимірах у Донецькому Національному університеті.

Ключові публікації:

Монографії:

Олена Стяжкіна. Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років. Київ: Дух і літера, 2019. 384 с.

Стяжкіна О. Людина в радянській провінції: освоєння(від)мови. - Донецьк: Ноулідж, 2013. - 296 с.

Стяжкіна О. Жінки в історії української культури другої половини ХХ століття. Монографія. – Донецьк, «Східний видавничий дім», 2002. – 270 с.

Стяжкіна О. Ґендерні відносини в сучасному суспільстві. Посібник. Донецьк: Донецький інститут психології і підприємництва, 2006. – 64 с.

Статті:
Маскулинность как историческая проблема // Диалог со временем. 31. Специальный выпуск: Нормы и девиации в гендерной истории и историографии / Под ред. Л.П. Репиной. – Москва, 2010. -  С.338-373.

«Сын за отца не отвечает»: конструирование мужских семейных сценариев в первые десятилетия Советской власти // Мужское и мужественное в современной культуре: Научные доклады и сообщения. / Отв.ред Н.Х. Орлова. – СПб., 2009. – 64-69.

«Домашній матріархат» у радянській Україні в середині 40-х-середині 80-х років: постановка проблеми // Історичні записки. Зб. наук. праць. – Луганськ, 2008. - № 17 – С.85-93.

Святе Письмо: феміністське трактування VS ґендерне прочитання // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2007. – №1/2 (31-33) – С.273-279.

Проблеми релігійного та святкового у повсякденному житті жінок України у 50-90-ті роки ХХ століття// Наука. Релігія. Суспільство – Донецьк, Інститут штучного інтелекту, 2004. - № 1. – С.87-96.

Ґендерні та історико-культурні дослідження: до питання про інституціалізацію наукового напрямку// Історичні і політологічні дослідження – 2004 - № 3(21) – С.17-24.

“Продовольчі скарги” жінок України як кількісний вимір повсякденного буття у 50-90-ті рр. ХХ ст// Історичні і політологічні дослідження – 2004 - № 1(19) – С. 94-103.

Роксолана як символічне історичне жіноче. Ненаписане проти непрочитанного// Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, Інститут штучного інтелекту, 2003. - № 4. – С. 139-147.

Зміни репрезентації жінок засобами масової інформації України в 50-ті – 80-ті роки: кількісний аналіз// Історичні і політологічні дослідження. – 2003. – № 5/6 (17/18) – С. 134-146.

Жінка в українській літературі другої половини ХХ століття: історико-антропологічний контекст// Україна ХХ с.: Культура, ідеологія, політологія. – Вип.6. – К., 2002. – С.3-21

Жінки України в театральному і музичному мистецтві 50-90-х років: Загальна характеристика культурного простору// Наукові праці – Вип. 2: Історичні науки. – Миколаїв, 2002. – С. 146-152.

Українські жінки в образотворчому мистецтві 50-90-тих років ХХ ст. // Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2002. – №1(9). – С. 161-168.

Жінки-письменниці України другої половини ХХ століття: Біографія як гендерна історія// Історичні та політологічні дослідження. – Донецьк, 2002.– № 3/4 (11/12) – С.175-185.

Женщина в пространстве смеховой культуры Украины во второй половине ХХ века// Иной взгляд. Междисциплинарный альманах гендерных исследований / Под ред. И.Р. Чикаловой. – Мн.: Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 2002. – С.29-34

Региональные женские организации Донбасса в пространстве культурного восприятия конца ХХ века// Политический Альманах Прикамья. Вып.2.– Пермь, 2001. –С.73-83.

Культурний простір жіночого буття в Україні в 50-90 роки: моделювання, тенденції, стереотипии // Жінка в Україні. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників. Міжвідомчий науковий збірник / За редакцією А.І. Комарової та ін. – Київ, 2001. – Том 23. – С.516-523

Проблеми національної ідентичності та повсякденне буття жінки в Україні (др. пол. ХХ ст.)// Вісник Харківської державної академії культури. - 2001. – Вип.6. –С.113-121.

A Female Image of Post-Communist Ukraine: a New National model, an Artificial Image and Reality // Women in History/History Without Women - Zagreb, 2001.–V.3 – P.373-380.

Сміхова культура України другої половини ХХ століття: Освоєння жіночого образу// Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2001. –  Вип. 10. –  С.21-30.

Гендерний аналіз складу творчих організацій в Україні  в 50-90-ті роки ХХ століття// Вісник Донецького університету. –Серія Б: гуманітарні науки – 2001. – № 1. – С. 261-269.

"Радянська жінка" і "лірична героїня": Створення стереотипів в українській літературі 50-90-х років// Наукові праці: Збірник. – Миколаїв, 2001. Т.10: Історичні науки.– С. 119-125.

"Історична українка" vs "нова українка": Способи репрезентації жіночого в українській літературі 50-90-тих років ХХ ст.// Історичні і політологічні дослідження. – Донецьк, 2001.– №4(8).– С.163-171.

К вопросу о методологии изучения роли женщин в истории культуры второй половины ХХ века.// Вісник Донецького університету. - Серія Б: гуманітарні науки. –2000. – № 1. – С.252-258.

Додаткова інформація