Nikolaenko fotoОльга Ніколаєнко – докторка історичних наук, доцентка кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Коло наукових інтересів – історія польського населення (зокрема, жіноцтва) на українських землях, гендерна історія, польсько-українсько-російські відносини у ХІХ-початку ХХ ст. Авторка монографії “Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя” (Харків, 2015) та кількох десятків наукових статей і методичних розробок. Живе і працює у Харкові.

Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закінчила історичний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, у 2009 р. – магістратуру Європейського гуманітарного університету (м. Вільнюс, Литва) за спеціальністю «Гендерні дослідження». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Органічна праця» на українських землях Російської імперії в 60-90х рр. ХІХ ст.», у 2018 р. –  докторську дисертацію «Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя». У 2009-2011 рр. - грант центру CASE «Соціальні трансформації  Пограниччя». Брала участь у міжнародних проектах з жіночої історії, наукових конференціях у Польщі і Литві.

Основні публікації:

Монографія

Ніколаєнко О. О. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя. Монографія/ О. О. Ніколаєнко.  – Харків: Вид-во НТМТ, 2015. – 360 с.

Статті та розділи

Ніколаєнко О. Жіноча освіта в середовищі польського населення Південно-західних губерній Російської імперії  в 60-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.» / О. Ніколаєнко // Історичний архів. – 2008. –  В. 2. – С. 138-146.

Ніколаєнко О. Образ українців у наративах поляків південно-західних губерній Російської імперії кінця ХІХ-початку ХХ ст.// Проблеми слов’янознавства. – 2010. – Вип. 59. – с. 92-100.

Николаенко О. Материнство в среде поляков украинских губерний Российской империи в конце ХІХ-начале ХХ вв.О. Николаенко // Гендер и проблемы коммуникативного поведения. Сборник материалов четвертой международной научной конференции. – Новополоцк, 2010. – С. 89-93.

Ніколаєнко О. Польський жіночий рух взаємодопомоги в Наддніпрянщині на початку ХХ ст. / О. Ніколаєнко // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. –  Львів, 2012. – Вип. 5. – С. 38-43.

Николаенко О. Сравнительный анализ русского и польского женского движения во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.: историографический обзор /О. Николаенко // Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego. – Wrocław, 2012. – № 2 (3). – S. 50-75.

Николаенко О. Польское женское движение в юго-западных губерниях Российской империи в начале ХХ в. / О. Николаенко// Перекрестки. –  2012. –  № 1-2. – С. 267-280.

Olga Nikołajenko. Organizacja i działalność polskich towarzystw w Charkowie pod koniec XIX i na początku XX wieku// Biuletyn Ukrainoznawczy. –2012, Nr. 15.S. 105-117.

Николаенко О. А. Твердыня польскости: стратегии сохранения национальной идентичности в польском обществе украинских губерний в конце ХIХ – начале ХХ вв./ О. А. Николаенко// Yearbook of  Eastern European studies. – Wroclaw, 2013. – № 2. – P. 87-98.

Nikolayenko O. Charakterystyka porównawcza działalności polskich kobiecych organizacji na Ukrainie Naddneprzańskiej na początku XX wieku / O. Nikolayenko // Przegląd Nauk Historycznych. – 2013. – R. XII, Nr. 2. – S. 253-261.

Ніколаєнко О. Польські жіночі релігійні громади на Правобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / О. Ніколаєнко //Studia z historii społeczno-gоpspodarczej XIX-XXwieku.– Łodz, 2014. – StudiaXIII. – S. 71-80.

Николаенко О. Сравнительный анализ украинского и польского движения в Надднепрянской Украине во второй половине ХIХ –начале ХХ вв./ О. Николаенко // Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego. – Wrocław, 2015. – № 1 (8). – S. 22-33.

Ніколаєнко О. Поляки Харкова: джерела особового походження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / О. Ніколаєнко// Поляки на Харківщині: огляд джерел/ гол. ред. С. І. Посохов. – Х.:ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – 124 с. – С. 87-94.

 

Додаткова інформація