Kis Oksana photo smallОксана Кісь (1970) – президентка УАДЖІ, докторка історичних наук (за спеціальністю "етнологія"), старша наукова співробітниця відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, співзасновниця Української асоціації усної історії. З 1994 року досліджує жіночу та гендерну проблематику в межах української історії та історичної етнології; сучасні наукові зацікавлення зосереджені в ділянці усної жіночої історії та повсякденного життя українських жінок в надзвичайних історичних обставинах.

Живе і працює у Львові. Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Авторка монографій "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів, 2017; 2020) та "Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст."Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст."(Львів, 2008; 2012). Результати своїх студій оприлюднила також у численних публікаціях та доповідях на наукових форумах в Україні, США, Канаді, Франції, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, Швеції, Угорщині, Литві, Польщі, Грузії, Болгарії, Білорусії та Росії. Здобула дослідницькі стипендії Програми Фулбрайта (2003, 2011) та ім. Шклярів (2007), завдяки чому пройшла наукове стажування на факультеті Жіночих та гендерних Студій Університету Ратгерс (США), в Українському Дослідному Інституті Гарвардського Університету (США) та в Інституті Гаррімана Колумбійського Університету (США). Як стипендіатка Освітнього Фонду ім. Петра Яцика викладала курс „Жінки в постсоціалістичних трансформаціях в Україні, Росії і Польщі" в Колумбійському Університеті (2010, 2012). Також викладала авторські курси в університетах University of Alberta (Edmonton, Canada, 2013), New School of Social Research (New York, USA, 2022) та University of Richmod (USA, 2023). Була запрошеною редакторкою тематичних чисел „Гендерні студії" (№17, 2000) та „Фемінність і маскулінність" (№ 27, 2003) Незалежного культурологічного часопису „Ї"; співредакторка антології „Гендерний підхід: історія, культура, суспільство" (Львів: Класика, 2003) та збірника "Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства" (Київ, 2015). Член редакційної колегії міжнародного щорічника жіночої історії „Aspasia". Розробила та викладає авторські курси з усної історії, гендерних студій, жіночої історії та феміністської антропології в Українському Католицькому Університеті.

Ключові публікації:

Монографії:

Оксана Кісь. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. 288 с.

Оксана Кісь. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) - Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2008. – 272 с. (друге видання - 2012)

Статті:

Кісь О. Нація як уявлена і реальна спільнота крізь призму жіночого досвіду українок-політв’язнів ГУЛАГу // Народознавчі зошити. – 2016. - № 6.– C. 1274-12

Кісь О. Релігійні практики українок-політв’язнів у Гулагу // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2016. - № 6. – C. 41-48

Кісь О. Творчість українських жінок-політв’язнів у ГУЛАГу // Народна творчість та етнологія. – 2016. - № 3. – С. 51-59

Oksana Kis. Remaining Human: Ukrainian Women’s Experiences of Constructing “Normal Life” in the Gulag // Gender and Peacebuilding: All Hands Required / ed. by Maureen P. Flaherty, Tom Matyok, et all. – Lexington Books, 2015. – P. 121-137

Oksana Kis. National Femininity Used and Contested: Women’s Participation in the Nationalist Underground in Western Ukraine during the 1940s-50s // East/West: Journal of Ukrainian Studies. – Vol. 2(2), 2015. – P. 53-83

Oksana Kis. Defying Death: Women’s Experience of the Holodomor, 1932-33 // ASPASIA. International Yearbook of Central, Eastern and Southern European Women’sandGenderHistory. - Vol. 7. - 2012. – P. 42-67

Oksana Kis. (Re)Construting the Ukrainian Women’s History: Actors, Agents, Narratives // Gender, Politics and Society in Ukraine, eds. Olena Hankivsky and Anastasiya Salnykova. Toronto: University of Toronto Press, 2012. – P. 152-179

Oksana Kis. Biography as a political geography: patriotism in the Ukrainian women’s life stories in Ukraine // Mapping Difference: The Many Faces of Women in Ukraine, ed. by Marian J. Rubchak. - London: Berghahn Books, 2011. – Р. 89-108

Колективна пам'ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор // У пошуках власного голосу: Усна історія як теорія, метод, джерело: Зб. наук. праць / За ред. Г.Грінченко, Н.Ханенко-Фрізен. - Харків: Східний інститут українознавства ім. Ковальських, 2010. – С. 171-191

Жіночий досвід участі у національно-визвольних змаганнях на західноукраїнських землях у 1940-50-х роках // Схід / Захід. Історико-культурологічний збірник. Вип. 13-14. „Історична пам'ять і тоталітариз: досвід Центрально-Східної Європи". Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2009. – С. 101-125

Рецепція радянської влади і незалежності в усних автобіографіях жінок України // Схід-Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 11-12. Спеціальне видання: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях / За ред. В.Кравченка та Г.Грінченко.– Х., 2008. – С. 17-28

Репрезентація етнічної та регіональної ідентичностей в автобіографіях жінок України // Україна Модерна. - Т. 11. 2006. - C. 85-98

Бунтівна наука. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології (західний досвід) // Сучасність.- 2008.- № 10 – С. 43-51

Oksana Kis. Choosing without Choice: Predominant Models of Femininity in Contemporary Ukraine (in English); in: Gender Transitions in Russia and Eastern Europe, ed. by Madeleine Hurd, Helen Carlback and Sara Rastback. Stockholm: Gondolin Publishers, 2005. - Р. 105-136

Oksana Kis. L'approche de genre dans les recherches en histoire et ethnologie ukrainiennes (франц. мовою) // Ethnologie Francaise , 1' 2004. - Р. 291-302

Материнство и детство в украинской традиции: деконструкция мифа // Социальная история. Ежегодник 2003. Женская и гендерная история / Под ред. Н.Л.Пушкаревой. - М.: „Российская политическая энциклопедия", 2003.- С.156-172

Гендерные особенности брачного выбора в украинском селе ХІХ – начала ХХ ст. // Женщины в истории: возможность быть увиденными. Вып. 2 / Под.ред. Чикаловой И.Р. Минск: БГПУ, 2002. - С.89-110

Андроцентричний дискурс в історичних науках // Філософсько-антропологічні студії'2001. Спецвипуск. – К.: Стилос, 2001. - С. 43-58

Додаткова інформація