Вийшло друком друге видання книги Оксани Кісь "Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) - Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. - 287 с. 

 Книгу можна замовити поштою в авторки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МонографіяKis book cover - перше в Україні комплексне історико-етнологічне дослідження становища жінок у середовищі українського селянства, здійснене на засадах гендерного підходу. Книга знайомить з основними етапами становлення феміністської парадигми в соціальній та культурній антропології, а також розкриває ґенезу та сучасні тенденції розвитку жіночих студій в українському народознавсті. Авторка висвітлює правовий, соціально-демографічний та світоглядний контекст життя української селянки, аналізує джерела і зміст традиційного стереотипу фемінності. У фокусі дослідження – функції та повноваження, права і обов’язки жінки на різних етапах життєвого циклу (дівчинка, дівчина, жінка, баба). Особлива увага – процесові ґендерної соціалізації дівчат. Книга розкриває особливості як нормативних (дівчина, дружина, мати, господиня), так і девіантних (вдова, самотня матір, відьма) жіночих соціальних ролей у сім’ї та сільській громаді. У дослідженні показано засадничу неможливість однозначної оцінки гендерних відносин та становища українських жінок у минулому, розкриті суперечливі та складні аспекти жіночого повсякдення, які досі перебували поза увагою дослідників. Написана на основі різноманітних джерел (етнографічних і фольклорних матеріалів, історичних документів, законодавчих актів, статистично-демографічних відомостей тощо) книга дозволяє скласти доволі цілісне уявлення про буденне життя української селянки у другій половині ХІХ – напочатку ХХ ст.

(анотація та зміст англійською мовою - нижче)

ЗМІСТ

 1. ПЕРЕДМОВА

  ЧАСТИНА ПЕРША: ЖІНОЧІ СТУДІЇ В НАРОДОЗНАВСТІ

  1. Жіночі студії в Україні: історія та сучасність

  2. Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології

  3. Ґендерний підхід: теоретичні засади та ключові категорії

  ЧАСТИНА ДРУГА: СТАЮЧИ ЖІНКОЮ

  4. Соціально-правові та культурно-історичні контексти жіночого повсякдення

  5. Дівчинка: основи гендерної програми

  6. Дівчина: іспит на зрілість

  ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ЗВИЧАЙНА ЖІНКА

  7. Дружина: до питання егалітарності подружжя

  8. Господиня: жінка в праці й творчості

  9. Мати: ідеали та практики материнства

  10. Баба: жінка на схилі років

  ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: ІНАКША ЖІНКА

  11. Покритка: доля самотньої матері

  12. Вдова: труднощі та переваги удовиного життя

  13. Відьма: життя на маргінесі

  ПІСЛЯМОВА

  УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

  ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

 2. * * *
 3. Summary
 4. This monograph represents a complex historical and ethnographic study of the everyday lives of Ukrainian peasant women in the second half of the 19th and early 20th centuries. The gender approach to traditional Ukrainian culture is applied for the first time in Ukrainian scholarship. The book offers a thorough critical overview of the development of the feminist paradigm in social and cultural anthropology; the origins and main trends of research on women within the framework of Ukrainian studies are discussed as well. This study reveals basic legal, socio-economic, and demographic contexts of a peasant woman’s life. The author explores the roots and key constituents of the traditional stereotype of femininity as an essential part of the Ukrainian peasantry’s worldview. The study focuses on principal functions, rights, and responsibilities of women at various stages of the life span (little girl, young girl, woman, old woman). The peculiarities of gender socialization receive special attention. The specific features of the women’s social roles– normative (young girl, wife, mother, housewife), and marked (widow, single mother, witch) – in the context of the peasant family and rural community are examined in depth. The study reveals the complex and controversial aspects of everyday women’s lives which heretofore have been silenced or overlooked. Based upon the analysis of various sources (ethnographic materials, folklore, historical documents, legislation, statistics, demographic data etc.) this book contributes to a more accurate and thorough understanding of the Ukrainian popular notion of womanhood, as well as the diversity in a woman’s status in a peasant family and the rural community.

  CONTENTS

  PREFACE

  PART ONE: WOMEN’S STUDIES IN ETHNOLOGY

  1. Women’s studies in Ukraine: past and present

  2. Feminist paradigm in social and cultural anthropologies

  3. Gender approach: theoretical principles and key categories

  PART TWO: BECOMING A WOMAN

  4. Social, legal, cultural and historical contexts of a woman’s daily life

  5. Little girl: foundations of gender programming

  6. Girl: testing the maturity

  PART THREE: AN ORDINARY WOMAN

  7. Wife: the problem of conjugal (in)equality

  8. Housewife: woman’s work and creativity

  9. Mother: ideals and practices of motherhood

  10. Old woman: declining years

  PART FOUR: A DIFFERENT WOMAN

  11. Single mother: confronting the destiny

  12. Widow: advantages and disadvantages of widowhood

  13. Witch: life on the margins

  AFTERWORD

  ABBREVIATIONS

  BIBLIOGRAPHY

 5. Це видання стало  можливим  завдяки  підтримці
 6. Родинної  Фундації  Ореста  і  Лідії  Білоус.

Додаткова інформація