Щойно у видавництві "Дуліби" вийшло друком чудове видання з антропології українського жіноцтва:

Народна культура українців: життєвий цикл людини : історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич] – К. : Дуліби, 2012. – Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. – 2012. – 480 с.

Придбати книгу можна безпосередньо у видавництві "Дуліби", попередньо зателефонувавши 235-39-50 та домовившись про візит.

Duliby 3 Zhinka Третій том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду (трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У книзі публікуються дослідження відомих сучасних етнологів і молодих науковців. Етнографічна класика представлена знаменитою працею Катерини Грушевської «З примітивного господарства», а також етнографічними записами Петра Іванова. Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.

 

ЗМІСТ

Вступне слово наукового редактора

Розділ 1. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Оксана Кісь. Господиня: жінка у праці й творчості

Алла Дмитренко. Жіночі трудові спеціалізації: збиральництво

Марина Гримич. Жіноче майнове право в традиційному українському суспільстві

Василь Балушок. Становище української жінки-шляхтянки в пізньосередньовічно-ранньомодерний період

Оксана Косміна. Жіноче вбрання кінця ХІХ – початку ХХ століть (до проблеми вікової градації традиційного одягу)

Наталія Громова. Роль жінки в українській календарній обрядовості

Валентина Борисенко. Жіночі весільні чини в традиційній обрядовості українців

Ірина Несен. Способи маркування жіночих чинів в українському весіллі

Марина Гримич. З дівчини – в жінку: перша шлюбна ніч в українців

Ірина Ігнатенко. З дівчини – в жінку: обряд «комори» та символіка дівочої цноти в українському весільному ритуалі

Оксана Кісь. Дружина: до питання егалітарності подружжя

Оксана Кісь. Мати: соціокультурні аспекти материнства

Ірина Несен. Хрещена мати і хрещеники – життєві стосунки (побутовий і обрядовий контексти)

Ірина Ігнатенко. Жінка та її ненароджені діти: традиційні вірування й уявлення українців про контрацептиви та аборти

Оксана Кісь. Жіноче начало в народному світогляді та традиційний стереотип фемінності

Михайло Красиков. Жіночі таємні знання: купівля корови та догляд за нею

Оксана Кісь. Українська відьма: життя на маргінесі

Владислава Москалець. «Штучна краса»: використання косметики в Галичині на початку ХХ століття

Михайло Красиков. «Як схотілось мені горілушочки…»: жінка у слобожанських п'яницьких піснях. (З додатком п’яницьких пісень у записах Петра Іванова. Підготовлено до друку Михайлом Красиковим та Іриною Грищенко).

Розділ 2. З етнографічної класики

Катерина Грушевська. З примітивного господарства. Кілька завважень про засоби жіночої господарчої магії у зв’язку з найстаршими формами жіночого господарства. Підготовлено до друку Марією Маєрчик, Оленою Боряк

Олена Боряк. Катерина Грушевська

Петро Іванов. Приметы и поверья, относящиеся к беременности и к рождению детей. Підготовлено до друку Михайлом Красиковим

Михайло Красиков. Петро Іванов – дослідник материнської субкультури

Відомості про авторів

Додаткова інформація