Буряк Лариса.

Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи. – Київ: Національна академія управління, 2010. – 368 с.

У монBuryakографії висвітлюється становлення історично-фемінологічних студійяк органічної складової вітчизняного історіографічного процесу другої половини ХІХ ст - першої третини ХХ ст. Дослідження, присвячені жінці, з'ясуванню її соціальних ролей, правового та сімейного статусу, місця в історичних подіях, тощо, розглядаються як своєчасний відгук науковців на соціальні трансформації епохи та розвій культурно-націлнального відродження. Фемінологічні можелі, представлені в історичних, історично-правових, історіографічних, соціологічно-етнологічних, культурологічних працях, аналізуються з урахуванням романтичної та позитивістської традицій в українській історіографії, а також впливів європейської гуманітарної думки. 

 

Ознайомтеся зі змістом книги

Рецензія Оксани Кісь на цю книгу

Додаткова інформація