labur-olgaОльга Лабур (1972) – віце-президентка УАДЖІ, кандидатка історичних наук, доцентка, працює на кафедрі історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний університет», заступниця директора з міжнародних зв'язків Українського центру гендерної освіти при НТУУ «КПІ». Сфера наукових зацікавлень - джерелознавство та історіографії жіночої історії ХХ століття, зокрема перших десятиліть радянської влади в Україні.

Живе і працює у Києві.

Участь у перших конференціях в Україні з жіночої проблематики у 1994-1995 роках ("Жіночий рух в Україні: історія і сучасність", Одеса, 1994; "Жінки України: сучасний статус і перспективи", Одеса, 1995) визначила сферу подальших наукових інтересів. Ними стали жіноча і гендерна історії. У 1999 році захистила дисертацію «Жіночий фактор в системі суспільних відносин в Україні (XVI – XVIII ст.)» в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова. Результати своїх студій оприлюднила у багатьох публікаціях та доповідях на наукових форумах в Україні та Росії.

Як учасниця Українського центру гендерної освіти при НТУУ «КПІ» працювала в ініціативній групі з підготовки і проведення низки конференцій з питань жінок в освіті і науці, а також брала участь у Всеукраїнській освітній програмі ПРООН з підвищення кваліфікації директорів обласних гендерних ресурсних та освітніх центрів.

Контакт - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ключові публікації

Монографія:

Історіографічний абрис гендерних відносин в Україні: Монографія. – К.: КНУБА, 2007. – 107 с.

Статті:

  1. Радянська діловодна документація як джерело дослідження жіночого активізму в Україні 20-х рр. // Університет: науковий історико-філософський журнал. – 2009. – № 6. – С. 16- 22.
  2. Радянська періодика в Україні як джерельний масив з жіночої історії 20-30-х років // Університет: науковий історико-філософський журнал. – 2009. – № 4. – С. 35-41.
  3. Радянська історіографія про «звільнення жінки» в Україні 20-30-х рр.: перетворення ідеї в догму // Сторінки історії. – 2009. – Вип. 28. – С. 121-129.
  4. Історіографічні аспекти взаємовідносин гендеру і націотворення в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Історичні науки. – 2008. – Серія 6. – Випуск 6. – С. 59-65.
  5. Жінки в науці та освіті: гендерні реалії (ІV Міжнародна наукова практична конференція, 7-8 листопада 2008 року, м. Київ) // Університет: науковий історико -філософський журнал. – 2008. – № 6. – С. 85-89. (у співавторстві - Стребкова Ю.)
  6. Уявлення про поведінку жінок у полемічній та поетичній творчості в Україні ХVI-XVII століть // Часопис української історії. – Вип. 7. – 2007. – С. 8-13.
  7. Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка: історія. – 2007. – № 89-90. – С. 49-56.
  8. Соціально-майновий статус українських жінок у XVI-XVIIІ ст. // Питання історії України: зб. наук. статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т. 6. – С.77-79.
  9. Деякі прояви войовничості українських шляхтянок щодо маєткових справ ( XVI-XVIIІ ст.) // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили / наук.-метод. журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ, 2002. – Вип. 4. – Т. 17. – С.12-16.
  10. Виробляли й продавали шляхтянки, міщанки, селянки... // Віче. – К.: "Преса України",1999. – №3. – С.146-150.

Додаткова інформація