Катерина Кобченко.

«Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих курсів: Монографія. – К.: МП «Леся», 2007. – 271 c.

У монKobchenkoографії здійснено комплексне дослідження історії Київських вищиї жіночих курсів.  На підставі різноманітних джерел, передовсім архівних, проаналізовано ключові віхи історії цього жіночого університету - створення, відновлення курсів та здобуття ними прав вищого навчального закладу. Розкрито роль університетських професоріву становленні цієї вищої школи та організації в ній навчального процесу, відтворенно картину життя та навчання жіночого студентства, а також початків наукового шляху майбутніх жінок-вчених, випускниць Київських курсів. Історію жіночого університету представлено у порівнянні з розвитком "чоловічої" вищої школи, передовсім з університетом Св. Володимира, а також у контексті становлення і розвитку вищої жіночої освіти в Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Розраховано на науковців, викладачів, студентів та широке коло читачів.

З питань придбання книги - звертайтеся до авторки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Оксана Маланчук-Рибак.

Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ-першої третини ХХ ст: типологія та європейський культурно-історичний контекст. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 499.


У монMalanchuk-Rybakографії на основі широкого кола архівних джерел, публіцистики та фахової наукової літератури дано типологічну ідентифікацію розвитку ідеології жіночого руху на західноукраїнських землях у ХІХ – першій третині ХХ ст., проаналізовано європейський контекст еволюційної трансформації ідеї емансипації жінки у структуровану ідеологію фемінізму. Особливу увагу зосереджено на характеристиці основних дискурсів ідеології західноукраїнського жіночого руху, зокрема на з’ясуванні особливостей ліберального, соціалістичного (соціал-демократичного), соціально-християнського (консервативного) фемінізму.

Видання розраховане на фахівців з історії України, дослідників проблем історії Центрально-Східної Європи.

З питань придбання книги - звертайтеся до видавця

Оксана Маланчук-Рибак

Жінка в історії: Навчальна хрестоматія для студентів історичних та гуманітарних факультетів університетів. - Львів: ЛНУ ім. Франка, 2002. - 336 с.

women in history

Навчальна хрестоматія "Жінка в історії" подає фрагменти наукових розвідок, присвячених різним аспектам суспільного становища жінок в історично ранніх суспільствах, у Стародавньому світі, зокрема у давніх близькосхідних культурах, у добу Античності, Середньовіччя та на початку Нового часу. Основна увага надана з'ясуванню правового, соціально-економічного та культурно-освітнього статусу жінок, а також культурно-естетичних, етичних, релігійних норм та стереотипів оцінки жінок в різних історичних епохах.

Українки в історії / За заг. ред. В.Борисенко. - К.: Либідь, 2004 - 328.

У ukrainky книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок - жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.

Авторський колектив:

Валентина Борисенко, Олександр Кривоший, Михайло Головащенко та ін.

ЗМІСТ КНИГИ

Додаткова інформація