Оксана Маланчук-Рибак

Жінка в історії: Навчальна хрестоматія для студентів історичних та гуманітарних факультетів університетів. - Львів: ЛНУ ім. Франка, 2002. - 336 с.

women in history

Навчальна хрестоматія "Жінка в історії" подає фрагменти наукових розвідок, присвячених різним аспектам суспільного становища жінок в історично ранніх суспільствах, у Стародавньому світі, зокрема у давніх близькосхідних культурах, у добу Античності, Середньовіччя та на початку Нового часу. Основна увага надана з'ясуванню правового, соціально-економічного та культурно-освітнього статусу жінок, а також культурно-естетичних, етичних, релігійних норм та стереотипів оцінки жінок в різних історичних епохах.

Додаткова інформація