Оксана Маланчук-Рибак.

Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ-першої третини ХХ ст: типологія та європейський культурно-історичний контекст. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 499.


У монMalanchuk-Rybakографії на основі широкого кола архівних джерел, публіцистики та фахової наукової літератури дано типологічну ідентифікацію розвитку ідеології жіночого руху на західноукраїнських землях у ХІХ – першій третині ХХ ст., проаналізовано європейський контекст еволюційної трансформації ідеї емансипації жінки у структуровану ідеологію фемінізму. Особливу увагу зосереджено на характеристиці основних дискурсів ідеології західноукраїнського жіночого руху, зокрема на з’ясуванні особливостей ліберального, соціалістичного (соціал-демократичного), соціально-християнського (консервативного) фемінізму.

Видання розраховане на фахівців з історії України, дослідників проблем історії Центрально-Східної Європи.

З питань придбання книги - звертайтеся до видавця

Додаткова інформація