Кривоший Олександр

Жінка в суспільному житті України за часів козаччини: Історичні розвідки / О.П. Кривоший - Запоріжжя: "Поліграф"-"Просвіта", 1998. - 68 с.: іл.

У KRYVOSHYкнизі на основі широкого кола історичних джерел висвітлюється правовий статус української жінки за часів козаччини. Відтворюється історична картина її суспільного становища. Переглядаються старі оцінки і розробляється неупереджений погляд на місце та роль жінки в історії України.

 


 

РЕЦЕНЗІЇ НА КНИГУ

Юрик П. Книга про мудрість козацьку. [Із змісту: Побачила світ книга історика Олександра Кривошия "Жінка в суспільному житті України за часів козаччини"] // Запороз. Січ. - 1999. - 24 квіт. - С.7.


SUMMARY

The book: A woman In the Social Context of Ukraine History At the Time of Cossacks" describes the status of a woman in Ukrainian society. The author uses wide range of historical sources and proposes alternative and unbiased view on the women place and role in the history of Ukraine. This book can be very useful for students, university professors, and for those who are interested in the history of feminazm in Ukraine.

Додаткова інформація