Кривоший Олександр

Материзна. Жінка в правовій культурі українського народу (X - перша половина XVII ст.) / О.П. Кривоший - Запоріжжя: "Поліграф", 2001. - 92 с.

 

У монографіїMateryzna на основі широкого кола історичних джерел зроблено спробу висвітлити правове становище української жінки від княжої доби до середини XVII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор в загальноєвропейському контексті розглядає правові аспекти суспільного і родинного життя української жінки, звичаї і традиції українського козацтва пов'язані з жіноцтвом. Переглядаються старі оцінки і розробляється новий, неупереджений погляд на місце і роль жінки в історії України.

РЕЦЕНЗІЇ НА КНИГУ

Бушин М. [Рец.] Жіноче обличчя історії України в книжці О.П. Кривошия "Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу"// Нова доба (м. Черкаси). - 2002. - С.8.

Лабур О. [Рец.] Жіночий чинник в історії України // Сіверянський літопис. - 2002. - №2.- С. 133-135.

Лабур О. [Рец.] Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу // Жіночий світ. - 2002. - №1. - С.10-11.

Тополя Хр. [Рец.] Жіночі студії в Україні. Побачила світ книга про українських мадон і їхню роль у правовій культурі українського народу // Президентський вісник. - 2002. - 30 берез. - С. 1-7.


О. Krivoshiy. "Matronity. The Role of the Woman in the Lawful Culture of Ukrainian Folk. XV-XVII centuries". Zaporizhzhya, "Poligraph" 2001 - 92 р.

SUMMARY

This book makes an attempt to show the lawful position of the Ukrainian women from the great prince epoche up to the middle of the XVII сentuгу. It is written on the basis of great umber оf historical sourses. The author trys to analyse in the all-European context the lawful aspects of public & family life of the Ukrainian women, ways. habits and traditions of the cossacks relating with the faminine.

 

The work overlooks the previous evaluations and put forward a new, quite unprejudiсed point оf view оn the women's role in Ukrainian History. This publication is adressed to the scientists, teachers of secondary and higher educational establishments and to all those who are interested in historical past of the Ukrainian Folk.

 

Додаткова інформація