Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія

/ За загальн. ред. Л.О. Смоляр. - Одеса, "Астропринт" 1999. - 440 с.

У Zhinochi studiiмонографії на основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії – з найдавніших часів до кінця ХХ ст. Комплексний підхід до вивчення "жіночих сторінок" обумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула не суспільно-політичний та культурний розвиток України, складено перелік жіночих громадських організацій, що були невід`ємною частиною громадянського суспільства.

Авторський колектив:

Людмила Смоляр, Оксана Маланчук-Рибак, Олександр Кривоший, Валентина Галаган, Олена Луценко, Таміла Рибалко та ін.

РЕЦЕНЗІЇ НА КНИГУ

Кісь О. [Рец.] Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні /За ред. Л. Смоляр. // Україна модерна. - 2000 - № 4-5. - С. 503-511

Карпенко Е. Ученые о роли женщин в прошлом и настоящем Украины // Гендерные Исследования. – № 4. – Харьков, 2000. – С. 321–323

Додаткова інформація