Буряк Лариса.

Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи. – Київ: Національна академія управління, 2010. – 368 с.

У монBuryakографії висвітлюється становлення історично-фемінологічних студійяк органічної складової вітчизняного історіографічного процесу другої половини ХІХ ст - першої третини ХХ ст. Дослідження, присвячені жінці, з'ясуванню її соціальних ролей, правового та сімейного статусу, місця в історичних подіях, тощо, розглядаються як своєчасний відгук науковців на соціальні трансформації епохи та розвій культурно-націлнального відродження. Фемінологічні можелі, представлені в історичних, історично-правових, історіографічних, соціологічно-етнологічних, культурологічних працях, аналізуються з урахуванням романтичної та позитивістської традицій в українській історіографії, а також впливів європейської гуманітарної думки. 

 

Петренко Ірина. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : у 2 ч. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 1. – 276 с.; Ч. 2. – 305 с.

 Petrenko book coverУ монографії зроблено спробу відтворити шлюбно-сімейні відносини мирян у контексті православної культури Росії XVIII ст. Увагу акцентовано на окремих аспектах повсякденного життя українського населення Російської держави, як-от шлюб і сім'я. Першоджерела дають змогу з’ясувати етику шлюбно-сімейних стосунків, норми поведінки тощо. Особливу увагу приділено конфліктним ситуаціям, що виникали у родинній сфері життя людей.
Праця адресована історикам, краєзнавцям, викладачам і студентам та всім, хто цікавиться історією, передусім соціальними її аспектами.

Петренко Ірина. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст.: Монографія. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - 119 с.

  Petrenko book cover2У монографії відтворено окремі аспекти повсякденного життя православного українського населення Російської імперії у другій половині XVIII ст., зокрема такі, як шлюб і сім'я. Дослідження підготовлене на основі документів фонду "Пирятинське духовне правління", що зберігається у Державному архіві Полтавської області. Першоджерела дають змогу з'ясувати етику шлюбно-сімейних стосунків, норми поведінки тощо. Праця розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів і студентів та всіх, хто цікавиться історією України, передусім соціальними аспектами її історії.

Катерина Диса.

Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII–XVIII століть. - Київ: Критика, 2008. - 302 с.

DysaГоловні герої книжки молодого історика, викладачки Києво-Могилянської академії Катерини Диси – уявлення ранньомодерного українського населення Речі Посполитої про відьомство і чари, звинувачення у відьомстві, а також конфлікти, що призводили до таких звинувачень. На читачів чекає вельми захоплива інтелектуальна, а почасти й «детективна» екскурсія за лаштунки судових процесів, адже самі суди, доводить авторка, – то лише оболонка, а судові документи, заки потрапити до рук історика, проходили кілька своєрідних фільтрів: слова відьми записував (власне, переказував і витлумачував) писар, тому запис не конче був тотожний відповіді на запитане; не завжди зрозуміло, який сенс вкладали в ті чи ті слова підсудні, свідки, судді, врешті, невідомо, яким тоном і з якою інтонацію вони ті слова вимовляли...

Додаткова інформація