Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія

/ За загальн. ред. Л.О. Смоляр. - Одеса, "Астропринт" 1999. - 440 с.

У Zhinochi studiiмонографії на основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії – з найдавніших часів до кінця ХХ ст. Комплексний підхід до вивчення "жіночих сторінок" обумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула не суспільно-політичний та культурний розвиток України, складено перелік жіночих громадських організацій, що були невід`ємною частиною громадянського суспільства.

Авторський колектив:

Людмила Смоляр, Оксана Маланчук-Рибак, Олександр Кривоший, Валентина Галаган, Олена Луценко, Таміла Рибалко та ін.

Кривоший Олександр

Жінка в суспільному житті України за часів козаччини: Історичні розвідки / О.П. Кривоший - Запоріжжя: "Поліграф"-"Просвіта", 1998. - 68 с.: іл.

У KRYVOSHYкнизі на основі широкого кола історичних джерел висвітлюється правовий статус української жінки за часів козаччини. Відтворюється історична картина її суспільного становища. Переглядаються старі оцінки і розробляється неупереджений погляд на місце та роль жінки в історії України.

 


 

Кривоший Олександр

Материзна. Жінка в правовій культурі українського народу (X - перша половина XVII ст.) / О.П. Кривоший - Запоріжжя: "Поліграф", 2001. - 92 с.

 

У монографіїMateryzna на основі широкого кола історичних джерел зроблено спробу висвітлити правове становище української жінки від княжої доби до середини XVII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор в загальноєвропейському контексті розглядає правові аспекти суспільного і родинного життя української жінки, звичаї і традиції українського козацтва пов'язані з жіноцтвом. Переглядаються старі оцінки і розробляється новий, неупереджений погляд на місце і роль жінки в історії України.

Додаткова інформація