Вперше в незалежній Україні опубліковано збірник наукових статей, цілковито присвячених дослідженню різних аспектів жіночого досвіду війни:  Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко і Оксани Кісь. - Київ: ТОВ "Арт-книга", 2015. - 336 с.

Women war book coverУ збірнику наукових праць представлено розвідки українських та зарубіжних дослідниць і дослідників, в яких проаналізовано найрізноманітніші аспекти спе цифічно жіночого досвіду Другої світової війни на теренах Центрально-Східної Європи. Висвітлено маловивчені питання участі жінок у бойових діях та особливості перебування у військовому полоні, гендерні виміри жіночого досвіду радянського та національного підпілля, життя на окупованих територіях і примусової праці в Третьому райху, розкрито гендерну специфіку Голокосту, порушено складні питання насильства над жінками та співучасті жінок у насильстві в роки війни, окреслено проблеми повоєнних репрезентацій жіночого досвіду війни. Прагнучи вийти за рамки стереотипного бачення жінки у межах трикутника «зрадниця – жертва – героїня», вчені показують складну і суперечливу картину жіночого повсякдення у надзвичайних історичних обставинах. Поставлені завдання вирішуються з міждисциплінарних позицій, шляхом аналізу різноманітних історичних джерел, із застосуванням різних наукових підходів та методів. Збірник також дає уявлення про сучасні феміністські підходи до вивчення теми «жінка і війна». Для фахівців у галузі історії, гендерних студій, інших гуманітарних наук, а також усіх, хто цікавиться заявленою проблематикою.

Щойно у видавництво "Інтелектуальна книга" побачило світ третє (оновлене) видання історико-етнографічного дослідження про найбільш табуйовані потаємні сторони традиційні української культури.

Ірина Ігнатенко. Жіноче тіло у традиційній культур українців. - 3-тє вид., доп. і перероб. - К.: Інтелектуальна книга, 2014. - 264 с.: іл. (Серія: "Етнологія для дорослих").

  Ignatenko tilo2Наукова монографія кандидата історичних наук, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ірини Ігнатенко присвячена найбільш табуйованим ділянкам традиційної культури: жіночій фізіології і репродуктивному здоров'ю, особливостям інтимних відносин і гігієни статевих відносин у сільській культурі, способам контрацепції і позбування небажаної вагітності, жіночим та венеричним хворобам, клімактеричному періодові в фізіологічному циклі жінок очима етнолога. Лише деякі з перерахованих питань вивчалися дослідниками, та й то, фрагментарно. Українська етнологічна наука нарешті позбулася сором'язливості і заповнила велику лакуну в науковому дискурсі про народну культуру. В основу дослідження покладено лише факти: матеріали (значною мірою введені в науковий обіг уперше), зібрані в польових умовах самою авторкою, доповнені відомостями з друкованих джерел та архівів.


Нова книга Ірини Петренко про незаслужено забуту українську дослідниці Наталію Мірзу-Авакянц

Ірина Петренко. Історик Наталія Мірза-Авакянц (1988-1940?): життя і наукова спадщина: монографія. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 181 с.

  Petrenko book cover smallУ монографії на основі архівних документів, епістолярної спадщини й наукових праць представлено життєвий шлях і наукову діяльність Наталії Юстівни Мірзи-Авакянц – українського історика, педагога, методиста, професора Полтавського, Харківського й Донецького (м. Луганськ) інститутів народної освіти, завідувачки кафедри історії України Київського університету, однієї із засновників Полтавського товариства дослідження та охорони пам’яток старовини й мистецтва, дійсного члена Харківської науководослідної кафедри історії української культури академіка Д. І.Багалія. У дослідженні акцентовано увагу на історико-фемінологічних працях ученої. Міститься основна бібліографія праць Н.Мірзи-Авакянц. Дослідження розраховано на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією України.

Щойно у видавництві "Дуліби" з'явилася на світ нова праця з антропології чоловіцтва

Народна культура українців: життєвий цикл людини: історико-етнологічне дослідження у 5 т. / [наук. ред. М. Гримич]. Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – К. : Дуліби, 2013. – 584 с.

  Men DulibyЧетвертий том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячено статево-віковій групі дорослих чоловіків. Перед нами – широкий спектр діяльності чоловіцтва в українській традиційній культурі. До тому увійшли матеріали з землеробства, чумацтва, мисливства, рибальства, ремісництва, кобзарства, дослідженння із звичаєвого права, професійної чоловічої магії та обрядовості. Великий розділ присвячено субкультурі козацтва. Потрапили сюди також матеріали з життя бездомних чоловіків, а також дослідження про стереотипні образи маскулінності в радянській та пострадянській дійсності. У розділі “З етнографічної класики” публікуються праці з раритетних видань, здійснених у свій час за редакцією Агатангела Кримського (уривок з дослідження “Звенигородщина”), а також Володимира Білого й Андрія Лободи (“Чумацтво”). Видання розраховане не лише на широке коло дослідників з соціо-культурної антропології, етнології, фольклористики, культурології, а й на студентську аудиторію та шанувальників українських старожитностей.

Про придбання книги можна довідатися безпосередньо у видавництві "Дуліби" телефоном (044)383-17-50, 094-927-87-50, 097-487-74-44  або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Додаткова інформація