Кривоший Олександр

Материзна. Жінка в правовій культурі українського народу (X - перша половина XVII ст.) / О.П. Кривоший - Запоріжжя: "Поліграф", 2001. - 92 с.

 

У монографіїMateryzna на основі широкого кола історичних джерел зроблено спробу висвітлити правове становище української жінки від княжої доби до середини XVII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор в загальноєвропейському контексті розглядає правові аспекти суспільного і родинного життя української жінки, звичаї і традиції українського козацтва пов'язані з жіноцтвом. Переглядаються старі оцінки і розробляється новий, неупереджений погляд на місце і роль жінки в історії України.

Додаткова інформація