Оксана Маланчук-Рибак.

Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ-першої третини ХХ ст: типологія та європейський культурно-історичний контекст. - Чернівці : Книги-XXI, 2006. - 499.


У монMalanchuk-Rybakографії на основі широкого кола архівних джерел, публіцистики та фахової наукової літератури дано типологічну ідентифікацію розвитку ідеології жіночого руху на західноукраїнських землях у ХІХ – першій третині ХХ ст., проаналізовано європейський контекст еволюційної трансформації ідеї емансипації жінки у структуровану ідеологію фемінізму. Особливу увагу зосереджено на характеристиці основних дискурсів ідеології західноукраїнського жіночого руху, зокрема на з’ясуванні особливостей ліберального, соціалістичного (соціал-демократичного), соціально-християнського (консервативного) фемінізму.

Видання розраховане на фахівців з історії України, дослідників проблем історії Центрально-Східної Європи.

З питань придбання книги - звертайтеся до видавця

Оксана Маланчук-Рибак

Жінка в історії: Навчальна хрестоматія для студентів історичних та гуманітарних факультетів університетів. - Львів: ЛНУ ім. Франка, 2002. - 336 с.

women in history

Навчальна хрестоматія "Жінка в історії" подає фрагменти наукових розвідок, присвячених різним аспектам суспільного становища жінок в історично ранніх суспільствах, у Стародавньому світі, зокрема у давніх близькосхідних культурах, у добу Античності, Середньовіччя та на початку Нового часу. Основна увага надана з'ясуванню правового, соціально-економічного та культурно-освітнього статусу жінок, а також культурно-естетичних, етичних, релігійних норм та стереотипів оцінки жінок в різних історичних епохах.

Українки в історії / За заг. ред. В.Борисенко. - К.: Либідь, 2004 - 328.

У ukrainky книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок - жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.

Авторський колектив:

Валентина Борисенко, Олександр Кривоший, Михайло Головащенко та ін.

ЗМІСТ КНИГИ

Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія

/ За загальн. ред. Л.О. Смоляр. - Одеса, "Астропринт" 1999. - 440 с.

У Zhinochi studiiмонографії на основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії – з найдавніших часів до кінця ХХ ст. Комплексний підхід до вивчення "жіночих сторінок" обумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула не суспільно-політичний та культурний розвиток України, складено перелік жіночих громадських організацій, що були невід`ємною частиною громадянського суспільства.

Авторський колектив:

Людмила Смоляр, Оксана Маланчук-Рибак, Олександр Кривоший, Валентина Галаган, Олена Луценко, Таміла Рибалко та ін.

Додаткова інформація