Вийшло друком друге видання книги Оксани Кісь "Жінка в традиційній українській культурі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) - Львів, Інститут народознавства НАН України, 2012. - 287 с. 

 Книгу можна замовити поштою в авторки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МонографіяKis book cover - перше в Україні комплексне історико-етнологічне дослідження становища жінок у середовищі українського селянства, здійснене на засадах гендерного підходу. Книга знайомить з основними етапами становлення феміністської парадигми в соціальній та культурній антропології, а також розкриває ґенезу та сучасні тенденції розвитку жіночих студій в українському народознавсті. Авторка висвітлює правовий, соціально-демографічний та світоглядний контекст життя української селянки, аналізує джерела і зміст традиційного стереотипу фемінності. У фокусі дослідження – функції та повноваження, права і обов’язки жінки на різних етапах життєвого циклу (дівчинка, дівчина, жінка, баба). Особлива увага – процесові ґендерної соціалізації дівчат. Книга розкриває особливості як нормативних (дівчина, дружина, мати, господиня), так і девіантних (вдова, самотня матір, відьма) жіночих соціальних ролей у сім’ї та сільській громаді. У дослідженні показано засадничу неможливість однозначної оцінки гендерних відносин та становища українських жінок у минулому, розкриті суперечливі та складні аспекти жіночого повсякдення, які досі перебували поза увагою дослідників. Написана на основі різноманітних джерел (етнографічних і фольклорних матеріалів, історичних документів, законодавчих актів, статистично-демографічних відомостей тощо) книга дозволяє скласти доволі цілісне уявлення про буденне життя української селянки у другій половині ХІХ – напочатку ХХ ст.

Буряк Лариса.

Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи. – Київ: Національна академія управління, 2010. – 368 с.

У монBuryakографії висвітлюється становлення історично-фемінологічних студійяк органічної складової вітчизняного історіографічного процесу другої половини ХІХ ст - першої третини ХХ ст. Дослідження, присвячені жінці, з'ясуванню її соціальних ролей, правового та сімейного статусу, місця в історичних подіях, тощо, розглядаються як своєчасний відгук науковців на соціальні трансформації епохи та розвій культурно-націлнального відродження. Фемінологічні можелі, представлені в історичних, історично-правових, історіографічних, соціологічно-етнологічних, культурологічних працях, аналізуються з урахуванням романтичної та позитивістської традицій в українській історіографії, а також впливів європейської гуманітарної думки. 

 

Петренко Ірина. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. : у 2 ч. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 1. – 276 с.; Ч. 2. – 305 с.

 Petrenko book coverУ монографії зроблено спробу відтворити шлюбно-сімейні відносини мирян у контексті православної культури Росії XVIII ст. Увагу акцентовано на окремих аспектах повсякденного життя українського населення Російської держави, як-от шлюб і сім'я. Першоджерела дають змогу з’ясувати етику шлюбно-сімейних стосунків, норми поведінки тощо. Особливу увагу приділено конфліктним ситуаціям, що виникали у родинній сфері життя людей.
Праця адресована історикам, краєзнавцям, викладачам і студентам та всім, хто цікавиться історією, передусім соціальними її аспектами.

Петренко Ірина. Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст.: Монографія. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. - 119 с.

  Petrenko book cover2У монографії відтворено окремі аспекти повсякденного життя православного українського населення Російської імперії у другій половині XVIII ст., зокрема такі, як шлюб і сім'я. Дослідження підготовлене на основі документів фонду "Пирятинське духовне правління", що зберігається у Державному архіві Полтавської області. Першоджерела дають змогу з'ясувати етику шлюбно-сімейних стосунків, норми поведінки тощо. Праця розрахована на істориків, краєзнавців, викладачів і студентів та всіх, хто цікавиться історією України, передусім соціальними аспектами її історії.

Додаткова інформація