На початку вересня 2017 р. побачила світ монографія Оксани Кісь "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. - 288 с., іл.)

OksanaKis cover smallКнига є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує особисті спогади колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено увагу таким аспектам: національне питання, релігійні практики, жіноча творчість, прояви людяності і жіночності, жіноча взаємодопомога, жіноче тіло і сексуальність, проблема материнства за гратами. Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.


Для дослідників/ць у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії повсякдення, правозахисників та активісток жіночих громадських організацій, а також усіх тих, хто цікавиться минулим українського жіноцтва та гендерними студіями.

 

З М І С Т

ВСТУП

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФЕМІНІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖІНОЧОГО ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

1.1 Жіноча історія як напрям історичних студій

1.2 Особисті спогади жінок як історичне джерело

1.3 Жіноче повсякдення в ГУЛАГу в дослідженнях і особистих наративах

РОЗДІЛ 2 УМОВИ УТРИМАННЯ У В’ЯЗНИЦЯХ І ТАБОРАХ У 1940-1950-Х РР.

2.1 Повоєнні зміни у складі в’язнів ГУЛАГу

2.2 Житло та санітарно-гігієнічний стан

2.3 Умови праці та виробничі норми

2.4 Харчування, стан здоров’я та медична допомога

РОЗДІЛ 3 НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ХРИСТИЯНСЬКА ВІРА У НЕВОЛІ

3.1 Національна солідарність у таборах

3.2 Зв’язок з батьківщиною

3.3 Міжетнічні стосунки у середовищі невільниць

3.4 Молитва та релігійні практики

РОЗДІЛ 4 ЖІНОЧА ТВОРЧІСТЬ І ДОЗВІЛЛЯ В ТАБОРАХ І У В’ЯЗНИЦЯХ

4.1 Спів народних і невільницьких пісень

4.2 Поетична творчість жінок-політ’язнів

4.3 Театралізовані постановки і святкування

4.4 Вишивання і його соціальні функції

4.5 Малювання та інші заняття

РОЗДІЛ 5 ЛЮДЯНІСТЬ І ЖІНОЧНІСТЬ У НЕВОЛІ

5.1 (Де)гуманізація ув’язнених і прояви гуманності

5.2 Взаємодопомога, солідарність, сестринство

5.3 (Не)жіночий зовнішній вигляд

5.4 Упорядкування житла як практика жіночності

РОЗДІЛ 6 ТІЛЕСНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНІСТЬ І ОСОБИСТІ СТОСУНКИ НЕВІЛЬНИЦЬ

6.1 Руйнування і збереження жіночого тіла за ґратами

6.2 Сексуалізоване насильство

6.3 Сексуальність як ресурс і фактор ризику

6.4 Стосунки з чоловіками

РОЗДІЛ 7 МАТЕРИНСТВО ЗА ҐРАТАМИ

7.1 Жінки з дітьми у в’язницях і на етапі

7.2 “Мамки” у таборах

7.3 Невільницькі діти

7.4 Розлука з дітьми

ВИСНОВКИ

Перелік колишніх невільниць ГУЛАГу, чиї спогади використано у книзі

Перелік ілюстрацій

Список використаних джерел та літератури

Іменний покажчик

Тематичний покажчик

Додаткова інформація