Побачило світ друге (перероблене і доповнене) видання книги Ірини Петренко про незаслужено забуту українську дослідниці Наталію Мірзу-Авакянц

Ірина Петренко. Історик Наталія Мірза-Авакянц (1988-1940?): життя і наукова спадщина: монографія. – Полтава: ПУЕТ, 2021. – 235 с.

  Petrenko I book cover 2nd edУ монографії на основі епістолярної спадщини й наукових працьнововиявлених архівних документів, зокрема приватного архіву родинипредставлено життєвий шлях і наукову діяльність Наталії Юстівни Мірза-Авакянц – українського історика, педагога, методиста, професора Полтавського, Харківського й Донецького (м. Луганськ) інститутів народної освіти, завідувача кафедри історії України Київського університету, однієї із засновників Полтавського товариства дослідження та охорони пам’яток старовини й мистецтва, дійсного члена Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури академіка Д. І. Багалія.

У дослідженні акцентовано увагу на історико-фемінологічних студіях ученої. Міститься основна бібліографія парць Р.Мірза-Авакянц. Дослідження розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

ЗАВАНТАЖИТИ КНИГУ У ФОРМАТІ *.pdf

Додаткова інформація