Наприкінці травня 2020 року виходить друком друге - перероблене і доповнене видання монографії Оксани Кісь "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Дрогобич: Коло, 2020. 300 с., іл.) ISBN 978-617-642-486-4

OksanaKis cover small

Книга є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує півтори сотні особистих спогадів колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено увагу таким питанням: національне питання (національна солідарність, міжетнічні стосунки, підтримання зв’язків з батьківщиною); релігійні практики (молитви, , відзначення християнських свят), традиційна жіноча творчість (поезія, спів, театралізовані постановки, вишивання, малювання тощо); прояви людяності і жіночності (дегуманізація і гуманність, стосунки з кримінальними злочинницями, жіноча взаємодопомога, турбота про зовнішній вигляд, упорядкування житла); жіноче тіло і сексуальність (вплив неволі на жіноче тіло, сексуальне насильство, особисті стосунки); проблематичне материнство за ґратами. Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на тіло і психіку в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.

Видання адресоване дослідника/цям у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії повсякдення, правозахисникам та активісткам жіночих громадських організацій, а також усім тим, хто цікавиться минулим українського жіноцтва та гендерними студіями.

Видання здійснено завдяки фінансовій підтримці Союзу Українок Америки

З питань придбання звертатися до Авторки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

З М І С Т

ВСТУП

Розділ 1 ЖІНОЧЕ ПОВСЯКДЕННЯ В ГУЛАГУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ І ОСОБИСТИХ НАРАТИВАХ

Досвід українок-політв’язнів у пострадянському контексті

Жіночі «табірні мемуари» як особливий тип джерел

Українські мемуаристки та їхні завдання: хто і чому залишає спогади

Тематичні фокуси і лакуни жіночих наративів про ГУЛАГ

Концептуальна рамка дослідження

РОЗДІЛ 2 УМОВИ УТРИМАННЯ У В’ЯЗНИЦЯХ І ТАБОРАХ У 1940—1950-Х РОКАХ

Житло та санітарно-гігієнічний стан

Умови праці та виробничі норми

Харчування, стан здоров’я та медична допомога

РОЗДІЛ 3 НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ХРИСТИЯНСЬКА ВІРА У НЕВОЛІ

Національна солідарність у таборах

Зв’язок з батьківщиною

Міжетнічні стосунки у середовищі невільниць

Християнська віра та релігійні практики

РОЗДІЛ 4 ЖІНОЧА ТВОРЧІСТЬ І ДОЗВІЛЛЯ В ТАБОРАХ І У В’ЯЗНИЦЯХ

Спів народних і невільницьких пісень

Поетична творчість жінок-політв’язнів

Театралізовані постановки і святкування

Вишивання і його соціальні функції

Малювання та інші заняття

РОЗДІЛ 5 ЛЮДЯНІСТЬ І ЖІНОЧНІСТЬ У НЕВОЛІ

Дегуманізація ув’язнених і прояви гуманності

Взаємодопомога, солідарність, сестринство

 (Не)жіночий зовнішній вигляд

Упорядкування житла як практика жіночності

РОЗДІЛ 6 ТІЛЕСНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНІСТЬ, ОСОБИСТІ СТОСУНКИ НЕВІЛЬНИЦЬ

Руйнування і збереження жіночого тіла за ґратами

Сексуалізоване насильство

Сексуальність як ресурс і фактор ризику

Стосунки з чоловіками

РОЗДІЛ 7 МАТЕРИНСТВО ЗА ҐРАТАМИ: БЛАГОСЛОВЕННЯ ЧИ ПРОКЛЯТТЯ?

Жінки з дітьми у в’язницях і на етапі

«Мамки» у таборах

Невільницькі діти

Розлука з дітьми

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Список скорочень та спеціальних термінів

Перелік невільниць ГУЛАГу, чиї спогади використано у книзі

Перелік ілюстрацій

Тематичний покажчик

Географічний покажчик

З питань придбання звертатися до Авторки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Додаткова інформація