Petrenko cover2Ірина Петренко . Історик Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці. – Київ: МІЛЕНІУМ, 2017. – 516 с.

Монографію присвячено дослідженню життєвого і наукового шляху відомого українського історика, вченої-болгариста, енциклопедиста, архівіста, педагога, однієї з фундаторів історичної регіоналістики на Полтавщині, кандидата історичних наук, доцента, заслуженого працівника культури України Віри Никанорівни Жук (1928-2008). Увагу приділено з’ясуванню внеску вченої в розвиток історичної болгаристики та історичного краєзнавства Полтавщини. Вчена є авторкою (самостійно чи у співавторстві) близько 1 000 публікацій (наукових статей, монографій, довідників, довідок, енциклопедичних видань, нарисів, методичних рекомендацій на допомогу викладачам, брошур, а також статей, повідомлень у періодичних виданнях). Наголошується на тому, що Віра Жук своєю глибокою і активною науково-пошуковою роботою продовжила краєзнавчі традиції Полтавщини та української історичної науки. Вміщено бібліографічний покажчик праці Віри Жук. Багато світлин у роботі друкуються вперше.  Дослідження розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів і студентів та всіх, хто цікавиться історією. 

ЗМІСТ

Передмова

РОЗДІЛ І. Історіографія та характеристика джерельної бази:

1.1. Історіографія теми

1.2. Джерельна база дослідження

РОЗДІЛ ІІ. Життєвий та науковий шлях Віри Жук:

2.1. Ранні та студентські роки..

2.2.Формування і ствердження як особистості і науковця

2.3. Педагогічна діяльність.

2.4.Участь у фундаментальному енциклопедичному виданні «Історія міст і сіл Української РСР»..

РОЗДІЛ ІІІ. Науковий спадок ученої:

3.1.Дослідження з історії України та всесвітньої історії:

3.1.1.Українсько-болгарські відносини у науковому доробку Віри Жук

3.1.2.Давньобулгарські літописи як джерело з середньовічної історії України..

3.1.3.Протоболгари в давнину: полтавський та український виміри

3.2.Історична регіоналістика у науковому доробку Віри Жук та її роль у збереженні історичної пам’яті українців:

3.2.1. Давня і середньовічна історія Полтавщини

Козацька доба та її видатні діячі.

Історія Церкви на Полтавщині

Історія німецьких поселенців (колоністів) на Полтавщині..

Топоніміка та історія адміністративно-територіального поділу Полтавщини

3.2.7. Полтавщина в період Української революції (1917-1921 рр.) та Другої світової війни (1939-1945 рр.)

3.2.8. Історія освіти, науки, культури, пам’ятки природи та музейницька робота на Полтавщині

РОЗДІЛ ІV. Громадсько-просвітницька діяльність Віри Жук та повсякденне життя вченої:

4.1.Участь у громадських організаціях. Науково-популяризаторська діяльність ученої

4.2. Повсякденне життя

4.3. Вшанування пам’яті вченої

Висновки

Conclusions

Додатки

Список використаних джерел і літератури

Бібліографічний покажчик праць Віри Жук


З питань придбання книги звертайтеся до Авторки Ірини Петренко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Petrenko cover1

Додаткова інформація