Вперше в незалежній Україні опубліковано збірник наукових статей, цілковито присвячених дослідженню різних аспектів жіночого досвіду війни:  Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства / за наук. ред. Гелінади Грінченко, Катерини Кобченко і Оксани Кісь. - Київ: ТОВ "Арт-книга", 2015. - 336 с.

Women war book coverУ збірнику наукових праць представлено розвідки українських та зарубіжних дослідниць і дослідників, в яких проаналізовано найрізноманітніші аспекти спе цифічно жіночого досвіду Другої світової війни на теренах Центрально-Східної Європи. Висвітлено маловивчені питання участі жінок у бойових діях та особливості перебування у військовому полоні, гендерні виміри жіночого досвіду радянського та національного підпілля, життя на окупованих територіях і примусової праці в Третьому райху, розкрито гендерну специфіку Голокосту, порушено складні питання насильства над жінками та співучасті жінок у насильстві в роки війни, окреслено проблеми повоєнних репрезентацій жіночого досвіду війни. Прагнучи вийти за рамки стереотипного бачення жінки у межах трикутника «зрадниця – жертва – героїня», вчені показують складну і суперечливу картину жіночого повсякдення у надзвичайних історичних обставинах. Поставлені завдання вирішуються з міждисциплінарних позицій, шляхом аналізу різноманітних історичних джерел, із застосуванням різних наукових підходів та методів. Збірник також дає уявлення про сучасні феміністські підходи до вивчення теми «жінка і війна». Для фахівців у галузі історії, гендерних студій, інших гуманітарних наук, а також усіх, хто цікавиться заявленою проблематикою.

Огляд серії презентацій видання у різних містах України тут

ЗМІСТ

Передмова – Катерина Кобченко, Оксана Кісь, Гелінада Грінченко

І. Жінки у Другій світовій війні: сучасна історіографія та пам’ять

Оксана Кісь. Жіночі обличчя війни: ключові теми і підходи у західній феміністській історіографії
Єлена Рождєственськая, Вікторія Семьонова, Ольга Нікітіна. Жіночі долі та жіноча пам'ять про війну

ІІ. Радянські жінки - від парамілітарних практик до бойового досвіду

Катерина Кобченко. Жінки як військовий ресурс тоталітарної влади: радянські гендерні стратегії передвоєнного часу
Кармен Шайде. «Сталінські соколиці»: радянські жінки-пілоти у Червоній Армії під час Другої світової війни  

ІІІ. Жінки-військовополонені: статус і доля

Бернхард Штребель. «Баба з рушницею» як образ ворога: військовополонені червоноармійки у концентраційному таборі Равенсбрюк
Тетяна Пастушенко. Радянські жінки-військовополонені: стратегії виживання, досвід, долі

IV. Жіноцтво в УПА: досвід і репрезентації

Марта Гавришко. Заборонене кохання: фактичні дружини учасників українського підпілля 1940–1950-х років.
Олена Петренко. Літературні обрAзи «бандерівок» у контексті ідеологічних воєн

V. Війна поза межами фронту: гендерні аспекти підпілля та партизанського руху

Володимир Гінда. Чоловіки й жінки у партизанських загонах
Ірина Реброва. Підпілля у роки Великої Вітчизняної війни в пам’яті її учасниць (на матеріалах Північного Кавказу)

VI. Життя в окупації: жіночі стратегії виживання та їх сучасне осмислення

Олена Стяжкіна. «Окуповані» жінки: чинники, ресурси та стратегії виживання
Андреа Пето. Гендерний досвід Другої світової війни в Угорщині: жінки як жертви та учасниці злочинів

VII. Гендерні виміри Голокосту

Паскаль Р. Бос. Гендер та Голокост
Анатолій Подольський. Єврейські жінки України у період Голокосту і нацистської оккупації (1941-1944 рр.): спроба дослідження трагічної долі

VIII. Жіночі обличчя примусової праці

Гелінада Грінченко. Радянські жінки на примусових роботах Третього райху: обриси (по)воєнних (ре)презентацій  
Марія Меланчук. Досвід примусової праці у пам’яті колишніх українських остарбайтерок з Канади

IX. Тіло і влада: сексуальне насильство під час війни

Регіна Мюльхойзер. Незаперечний злочин. Сексуальне насильство німецьких вояків під час “війни на знищення” у Радянському Союзі у 1941-45 рр.
Джеффрі Бурдс. Сексуальне насильство в Європі під час другої світової війни (1939-1945)

X. Спадок війни і повоєнні долі жінок

Анна Вилєґала. Досвід переселення 1944-1946 рр. у біографічних наративах польських і українських жінок
Едрієн Гарріс. «Была я рядовою / На войне, / В поэзии / Осталась рядовою»: поетеса Юлія Друніна і статус жінки-ветерана (1945-1986)

Рецензія Ірини Склокіної на цю книгу

Рецензія Михайла Казакова на цю книгу 

Видання здійснене у співпраці Інституту народознавства НАН України, Української асоціації дослідників жіночої історії, Української асоціації усної історії, за фінансової підтримки  Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні

Додаткова інформація