Ольга Ніколаєнко. Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя. – Харків: Видавництво НТМТ, 2015. – 360 с.

У книзі комплексно досліджено історію польських жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На підставі залучення широкої документальної бази й застосування гендерного підходу визначені особливості громадського й приватного життя жіноцтва. Охарактеризовано демографічну ситуацію й рівень освіти жінок, їх участь у суспільному виробництві й громадських рухах. Проаналізовано характерні риси родинного життя, місце жінки в приватній сфері. У дослідженні приватного життя польських жінок Наддніпрянщини були визначені ключові питання, а саме: особливості родинного життя й соціальні функції жінок у родині, материнство, як ключова соціальна роль жінки в сім’ї, вплив жінок на політики пам’яті та організацію фізичного простору. Польська родина являла собою складний соціальний феномен, що залежав від багатьох чинників. Однак можна стверджувати, що суспільні модернізаційні зміни впливали на трансформації соціальних відносин в польській сім’ї і функції в ній жінки. Втягнення в економічне життя, отримання заробітку й внесок у сімейний дохід сприяли зміцненню суспільних позицій жінки в родині, також як і досягнення певного віку. Польська сім’я уособлювала мікросвіт, що перебрав функції поневоленого суспільства і протистояв пануючій державі. Саме на родину покладалось завдання збереження національної свідомості. Таке завдання родинного життя позначилось на функціях жінок, які не тільки утримували родину, опікали дітей, організовували простір домівки, виконували буденні справи по забезпеченню життєдіяльності родини, але й виступали провідниками національного виховання.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК ТА ЇХ УЧАСТЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ
1.1. Соціально-демографічна характеристика польських жінок
1.2. Жіноча освіта
1.3. Зайнятість у суспільному виробництві

РОЗДІЛ 2. ПОЛЬСЬКІ ЖІНКИ В СУСПІЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ.
2.1. Жіноче питання в громадсько-політичній думці
2.2. Правове становище польських жінок Наддніпрянщини

2.3. Образ жінки в побутовій суспільній свідомості
2.4. Образи жінки у польському мистецтві (візуальні репрезентації жінок у польському малярстві)

РОЗДІЛ 3. ПОЛЬСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ
3.1. Головні тенденції розвитку російського та польського жіночого руху в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
3.2. Участь польок у загальноросійському революційному русі
3.3. Феміністичний напрямок польського жіночого рухув Наддніпрянщині
3.4. Рух взаємодопомоги
3.5. Релігійний рух
3.6. Культурно-просвітницька діяльність польських жінок
3.7. Благодійницька діяльність

РОЗДІЛ 4. ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК
4.1. Твердиня польськості: польська родина та місце в ній жінки.
4.2. Материнство: особливості в польському середовищі Наддніпрянщини.
4.3. Гендерні аспекти формування пам’яті
4.4. Гендерні аспекти організації простору у помешканнях польського населення

ВИСНОВКИ

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
ПОКАЖЧИК ІМЕН

Рецензія Іванни Черчович на цю книгу

Додаткова інформація