Електронна бібліотека

Марта Богачевська-Хомяк

ДУМА УКРАЇНИ - ЖІНОЧОГО РОДУ. - Київ: Воскресіння, 1993. - 110 с.

 

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО: ХРЕСТОМАТІЯ /Під ред. Л.Гентош, О.Кісь. Львів: „Класика”, 2003. - 252 с.

 

Людмила Смоляр

МИНУЛЕ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО. ЖІНОЧИЙ РУХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ II ПОЛ. XIX - ПОЧ. XX СТ. СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: Монографія. – Одеса: Астропринт, 1998. – 408 с.

 

ЖІНОЧІ СТУДІЇ В УКРАЇНІ: ЖІНКА В ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДНІ: Монографія / За загальн. ред. Л. О. Смоляр. – Одеса: Астропринт, 1999. – 440 с.

 

РАДЯНСЬКА ЖІНКА: ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ // Разом на одній землі. Історія України багатокультурна: навч. посібник / Наук. ред. О.Кісь, В.Мисан. - Львів: ЗУКЦ, 2012. – 332 с.

 

ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ: матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій в Острозькій академії (2011-2016)

 

ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ НАРОДІВ ЄВРОПИ - ТЕМАТИЧНЕ ЧИСЛО З ЖІНОЧОЇ ІСТОРІЇ (№7, 2000)

 

Андросова-Байда Дарина

ФЕНОМЕН ЖІНКИ-ІСТОРИКА 1920-Х РР.: МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ НОВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ // Історіографічні дослідження в Україні. - 2008. – Вип. 19. – С. 23-41

 

Антонова Тетяна

ЖІНКИ В ЖИТТІ РОМАНА ШУХЕВИЧА, ГОЛОВНОГО КОМАНДИРА УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ

 

Байдак Мар'яна

ВТЕЧА І ПОВЕРНЕННЯ: УКРАЇНКИ В ЛАВАХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

 

Байдак Мар'яна

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ ЕМАНСИПАЦІЇ ЖІНКИ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНОК ГАЛИЧИНИ)

 

Байдак Мар'яна

“ЖІНКА ІЗ ФРОНТУ” (НА МАТЕРІАЛАХ ОСОБОВИХ ДЖЕРЕЛ ГАЛИЧИНИ ПЕРІОДУ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ) // Наукові записки Тернопільського НПУ ім. В. Гнатюка. Серія “Історія”. – Тернопіль, 2014. – Вип. 1. – Ч. 2

 

Байдак Мар'яна

ЖІНКА В ГАЛИЧИНІ В УМОВАХ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У СВІТЛІ ПОРІВНЯЛЬНИХ СТУДІЙ // Galicja i jej dziedzictwo. – T. 23 : Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja. – Rzeszów, 2016.

 

Байдак Мар'яна

ПРОСТОРИ ЖІНОЧОГО ПОВСЯКДЕННЯ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛИЧИНИ Й У СВІТЛІ ОСОБОВИХ ДЖЕРЕЛ)

 

Бежук Ольга

ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА В СИСТЕМІ БІНАРНИХ ОПОЗИЦІЙ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО ДОСВІДІВ

 

Бежук Ольга

ЖІНОЧІ ІСТОРІЇ РОДИНИ С.ФЕДАКА

 

Бежук Ольга

ВЕЛИКА ВІЙНА У ЩОДЕННИКАХ ХОРУНЖОЇ СОФІЇ ҐАЛЕЧКО

 

Боряк Олена

БАБА-ПОВИТУХА В КОНТЕКСТІ "ПОЛЮВАННЯ НА ВІДЬОМ": УКРАЇНСЬКО-ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ПАРАЛЕЛІ

 

Боряк Олена

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ У ФУНКЦІЯХ БАБИ-ПОВИТУХИ ЯК КЛЮЧОВОГО ПЕРСОНАЖА РОДИЛЬНОЇ ОБРЯДОВОСТІ

 

Боряк Олена

МАТКА І ПЛАЦЕНТА: ЖІНОЧЕ ТІЛО ЯК ВІДКРИТА ЄМНІСТЬ

 

Боряк Олена, Маєрчик Марія

ТІЛО В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ: РЕТРОСПЕКЦІЯ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ

 

Буряк Лариса

ЖІНКА В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ:
 ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Буряк Лариса

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖІНКИ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. // Український історичний журнал. 2009, # 1 (484). – C. 190-211

 

Буряк Лариса

ЖИТТЯ НА МАРГІНЕСАХ АБО ОБРАЗ ШИНКАРКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЧНІЙ СПАДЩИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Зб. наук. пр. Число 12. – К., 2005. – Ч. 2. – C. 182-197

 

Волошин Юрій

ЖІНКА-ВДОВА
 В ПОЛКОВОМУ МІСТІ ПОЛТАВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.
 (за матеріалами Румянцевського опису Малоросії)

 

Вороніна Марина

МЕШКАНКИ МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЗМІН (1861-1917 рр.)

Зміст та Вступ, Розділ 1, Розділ 2, Розділ 3, Розділ 4, Висновки та література, Додатки

 

Вороніна Марина

8 БЕРЕЗНЯ ТА БІЛЬШОВИКИ В 1917–1924

 

Вороніна Марина

БОРОТЬБА ХАРКІВ'ЯНОК ЗА ВИБОРЧІ ПРАВА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Вороніна Марина

ҐЕНДЕРНО-МЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДОНБАСУ В 20-30-x pp. ХХ СТ.

 

Вороніна Марина

ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ В ДОНБАСІ ТА ФЕНОМЕН ПАШІ АНГЕЛІНОЇ (1920-30-і)

 

Вороніна Марина

БІЛЬШОВИЧКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ, ЯК ҐЕНДЕРНО-МЕНТАЛЬНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ З ПРАВИЛ (ПОЧАТОК 1900-х – кінець 1930-х)

 

Вороніна Марина

СПЕЦИФІКА ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ В МАСКУЛІННОМУ РЕГІОНІ В ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ).

 

Ворончук Ірина

ПОДРУЖНІ ЗРАДИ ЯК НАСЛІДОК ПРАКТИКИ УКЛАДАННЯ ШЛЮБІВ В УКРАЇНІ В ХУІ-ХУІІ СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ РАННЬОМОДЕРНОЇ ВОЛИНІ)

 

Гавришко Марта 
ЗҐВАЛТУВАННЯ У СХОВКАХ: СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ В УКРАЇНІ

 

Гавришко Марта

ВПЛИВ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ У ТРЕТЬОМУ РАЙХУ НА УКРАЇНСЬКИЙ ФЕМІНІСТИЧНИЙ ДИСКУРС В ГАЛИЧИНІ 1930-Х

 

Гавришко Марта

ЗАБОРОНЕНЕ КОХАННЯ: ФАКТИЧНІ ДРУЖИНИ УЧАСНИКІВ ПІДПІЛЛЯ ОУН ТА УПА У 1940-1950-х рр.

 

Гавришко Марта

ЮЛІЯ ГАНУЩАК: “ПОМИЛУВАННЯ НЕ ПРОСИЛА, БО НЕ ТАК БУЛА ВИХОВАНА”

 

Гавришко Марта

ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ Й НАСИЛЬСТВО В ОУН ТА УПА В 1940–1950-х рр.

 

Гавришко Марта

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ СЕКСУАЛЬНОЇ МОРАЛІ В ОУН І УПА У 1940-1950-х роках // Український визвольний рух. – 2015. – № 20

 

Гавришко Марта

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ПІД ЧАС ГОЛОКОСТУ: ПОГЛЯД НА ГЕТТО ТА ТАБОРИ УКРАЇНИ

 

Гайдай Олександра

У СУТІНКАХ ЗНИКАЮЧОГО СВІТУ: РОДИННІ СПОГАДИ ПРО ДОЛЮ ПОЛЯКІВ НА ПОДІЛЛІ У 1917-1919

 

Гінда Володимир

ЖІНОЧЕ ТІЛО, ЯК ОДИН ІЗ РЕСУРСІВ ВИЖИВАННЯ НА ОКУПОВАНИХ НАЦИСТАМИ ТЕРИТОРІЯХ

 

Голик Роман

МІЖ ЕМАНСИПАЦІЄЮ Й НАРОДНОЮ ТРАДИЦІЄЮ: ЖІНКА, СТЕРЕОТИПИ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ НА СТОРІНКАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ 20—30 рр. ХХ ст

 

Гошко Тетяна

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЖІНОК ЗА НІМЕЦЬКИМ МІСЬКИМ ПРАВОМ НА РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XIV – ПЕРШІЙ ПОЛ. XVII СТ.

 

Гуржій Олександр  

"ІВАН НОСИТЬ ПЛАХТУ, А НАСТЯ - БУЛАВУ"? СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ЕЛІТНОЇ ЖІНКИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XVIIІ СТ.

 

Диса Катерина

ІСТОРІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ: УЯВЛЕННЯ І ДИСКУСІЇ НА ЗЛАМІ ХХ І ХХІ СТОЛІТЬ

 

Дядюк Мирослава

ЗМАГАННЯ ЗА ПРЕДСТАВНИЦЬКУ РІВНІСТЬ: ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОК У МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ

 

Жванко Любовь

СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ-БЕЖЕНКИ. ПО ДОКУМЕНТАМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

 

Іванущенко Геннадій

ДІВЧАТА У РЕВОЛЮЦІЇ: ЗВ’ЯЗКОВІ АРМІЇ УНР

 

Ігнатенко (Колодюк) Ірина

КОНЦЕПТ ЗАЧАТТЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ

 

Ігнатенко (Колодюк) Ірина

ТРАДИЦІЙНІ УЯВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ПРО БОЖУ КАРУ ЗА ГРІХ „ВИТРАВЛЮВАННЯ ПЛОДУ”

 

Ігнатенко Ірина

«ЛЮБОСТРАСНІ» ХВОРОБИ: ПОГЛЯДИ НА ЕТІОЛОГІЮ ТА ЛІКУВАННЯ МЕТОДАМИ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. пр.: – К., 2011. – Вип. № 35

Ігнатенко Ірина

ЖІНОЧЕ ТІЛО В СУЧАСНИХ КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕТНОЛОГІВ УКРАЇНИ Й РОСІЇ

 

Ігнатенко Ірина

ЖІНОЧЕ ТІЛО У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЕТНОГРАФІВ СЕРЕДИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Ігнатенко Ірина

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНТРОПОЛОГІЇ ЖІНОЧОГО ТІЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ

Ігнатенко Ірина

З ДІВЧИНИ – В ЖІНКУ: ОБРЯД «КОМОРИ» ТА СИМВОЛІКА ДІВОЧОЇ ЦНОТИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВЕСІЛЬНОМУ РИТУАЛІ

 

Казаков Євгеній, Рубльов Дмітрій

МАРУСЯ НІКІФОРОВА — ЛЕГЕНДА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

 

Кісь Оксана

БУНТІВНА НАУКА: ФЕМІНІСТСЬКА ПАРАДИГМА В КУЛЬТУРНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ АНТРОПОЛОГІЇ (ЗАХІДНИЙ ДОСВІД)

 

Кісь Оксана

КОГО ОБЕРІГАЄ БЕРЕГИНЯ, АБО МАТРІАРХАТ ЯК ЧОЛОВІЧИЙ ВИНАХІД

 

Кісь Оксана

ЖІНОЧА ІСТОРІЯ ЯК НАПРЯМОК ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: СТАНОВЛЕННЯ ФЕМІНІСТСЬКОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

 

Кісь Оксана

УКРАЇНСЬКІ ЖІНКИ В УМОВАХ ГОЛОДОМОРУ: БЕЗПРАВНІСТЬ VS ДІЄЗДАТНІСТЬ

Кісь Оксана

КОЛЕКТИВНА ПАМ’ЯТЬ ТА ІСТОРИЧНА ТРАВМА: ТЕОРЕТИЧНІ РЕФЛЕКСІЇ НА ТЛІ ЖІНОЧИХ СПОГАДІВ ПРО ГОЛОДОМОР

 

Кісь Оксана

МІЖ ОСОБИСТИМ І ПОЛІТИЧНИМ: ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСВІДУ ЖІНОК-УЧАСНИЦЬ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ НА ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1940—1950-Х РОКАХ

 

Кісь Оксана

ЖІНОЧИЙ ДОСВІД ГУЛАГУ: СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ДЖЕРЕЛЬНІ РЕСУРСИ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ.

 

Кісь Оксана

РЕЛІГІЙНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНОК-ПОЛІТВ’ЯЗНІВ У ГУЛАГУ

 

Кісь Оксана

НАЦІЯ ЯК УЯВЛЕНА І РЕАЛЬНА СПІЛЬНОТА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖІНОЧОГО ДОСВІДУ УКРАЇНОК-ПОЛІТВ’ЯЗНІВ ГУЛАГУ

 

Кісь Оксана

ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК-ПОЛІТВ’ЯЗНІВ У ГУЛАГУ

 

Кісь Оксана

МІСІЯ (НЕ)ЗДІЙСНЕННА: СПОГАДИ МАРІЇ САВЧИН ЯК ІДЕЯ І ЧИН

 

Кісь Оксана

УКРАДЕНЕ СВЯТО: ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СМИСЛУ 8 БЕРЕЗНЯ

 

Кісь Оксана

РЕЦЕПЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ І НЕЗАЛЕЖНОСТІ В УСНИХ АВТОБІОГРАФІЯХ ЖІНОК УКРАЇНИ

 

Кісь Оксана

ЖІНОЧИЙ ДОСВІД УЧАСТІ У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1940-50-Х

 

Кісь Оксана

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНІЧНОЇ ТА РЕҐІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В АВТОБІОГРАФІЯХ ЖІНОК УКРАЇНИ

 

Кісь Оксана

УКРАЇНСЬКА СІЛЬСЬКА МОЛОДЬ У ДЗЕРКАЛІ ГЕНДЕНИХ ВІДМІННОСТЕЙ

 

Кісь Оксана

УКРАИНСКАЯ ВЕДЬМА: ЭСКИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА

 

Кісь Оксана

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ВДОВИ В УКРАЇНЦІВ (У ХІХ – НА ПОЧ. ХХ СТ.)

 

Кобченко Катерина

НА СВІТАНКУ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ НАВЧАННЯ ТА ПРАЦІ ПЕРШИХ СТУДЕНТОК

 

Кобченко Катерина

ЕМАНСИПАЦІЯ ПО-РАДЯНСЬКИ: ЖІНКИ В ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ В СССР У 1920-1930

 

Кобченко Катерина

ВХОДЖЕННЯ ЖІНОК У «ЧОЛОВІЧИЙ» ХРАМ НАУКИ: УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА І ЖІНОЦТВО // Українознавство – 2009: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

 

Кобченко Катерина

̂ПОЧАТКИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ)

 

Кобченко Катерина

ПЕРША ФОРМА ЖІНОЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ДО 165-РIЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПОВИВАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ПРИ УНIВЕРСИТЕТI СВ. ВОЛОДИМИРА) // Українознавство – 2010: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко. - К.: МП «Леся», 2009.

Кобченко Катерина

ЖІНОЧІ ОБЛИЧЧЯ СУЧАСНОЇ ПАМ’ЯТІ УКРАЇНЦІВ ПРО ДРУГУ СВІТОВУ ВІЙНУ НА ПРИКЛАДІ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ КИЄВА

 

Кобченко Катерина

«ОСЯГНУЛА ВСІ НАЙВИЩІ НАУКОВІ СТАНОВИЩА, ЯКІ МОЖНА БУЛО ЗДОБУТИ НА ЕМІГРАЦІЇ»: НАТАЛІЯ ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО У ПОВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ

 

Кобченко Катерина

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ 1930-Х РОКІВ: МІЖ ПРОПАГАНДОЮ ТА РЕАЛЬНІСТЮ

 

Кривоший Олександр

ЖІНКА ЗІ ЗБРОЄЮ НА СТОРІНКАХ ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХVІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ СТ. КОНТЕКСТИ ПРОЯВУ.

 

Кривоший Олександр

«СПОГАДИ ПРО УЧАСТЬ ЖІНОК В ГРОМАДЯНСЬКІЙ ВІЙНІ ТА ЖІНОЧОМУ РУСІ ...» ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 1918 – 1924

Кривоший Олександр

“СИЛЬНА ЖІНКА ЗІ ЗБРОЄЮ” В УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ XVI-ХІХ ст.

Кривоший Олександр

АМАЗОНКИ І "АМАЗОНСТВО" В УКРАЇНСЬКІЙ ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ.


Лабур Ольга

FEMINA SOVETICА IN PUBLICO: ТРИ ДОКУМЕНТА ПРО КОНФЛІКТНІ ПРАКТИКИ СУСПІЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЖІНОК В УКРАЇНІ 1920–1930

 

Лабур Ольга

“НОВА ЖІНКА”: УНОРМОВАНІ ОБРАЗИ ЖІНКИ-СУСПІЛЬНИЦІ І ЖІНКИ-ТРУДІВНИЦІ В РАДЯНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНИ 1920–1930-х РОКІВ

 

Лабур Ольга

МАСОВІ ЖІНОЧІ ВИДАННЯ «КОМУНАРКА УКРАЇНИ» ТА «СЕЛЯНКА УКРАЇНИ»: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

 

Левчук Ірина

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ В МІЖНАРОДНОМУ ЖІНОЧОМУ РУСІ

 

Левчук Ірина

ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ, ПОЛЬСЬКИХ ТА ЄВРЕЙСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

 

Маєрчик Марія

ДОШЛЮБНІ ІНТИМНІ СТОСУНКИ СЕРЕД МОЛОДІ В СЕЛАХ І МІСТАХ СХІДНОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Маланчук-Рибак Оксана

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. (історіографія та історіософія проблеми)

 

Мандрик М.В.


ЖІНОЧІ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ - ГЕНДЕРНИЙ ПРИНЦИП ЧИ „ЧОЛОВІЧА” ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ
 (історіографічне осмислення) // Культура народов Причерноморья. - 2009, Вип. 162. - С. 129-134

 

Маттінглі Дарія

“ЖІНКИ В КОЛГОСПАХ – ВЕЛИКА СИЛА”: ХТО ВОНИ - УКРАЇНСЬКІ ПРИЗВІДНИЦІ ГОЛОДОМОРУ?

 

Москалець Владислава

РОЛЬ КОСМЕТИЧНИХ ПРАКТИК У ФОРМУВАННІ ОБРАЗУ «НОВОЇ ЖІНКИ» В 1920-Х РОКАХ У ГАЛИЧИНІ

 

Музичка Марія

ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОЇ ДОМОГОСПОДАРКИ В СРСР

 

Ніколаєнко Ольга

ТВЕРДИНЯ ПОЛЬСЬКОСТІ: НАЦІОНАЛЬНА МІСІЯ ЖІНКИ У ПОЛЬСЬКІЙ РОДИНІ НАДДНІПРЯНЩИНИ НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ.

 

Ніколаєнко Ольга

ЖІНОЧА ОСВІТА В СЕРЕДОВИЩІ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В 60-Х РОКАХ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Ніколаєнко Ольга

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ЖІНОК ОДЕСИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Ніколаєнко Ольга

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ «КРАПЛЯ МОЛОКА» В НАДДНІПРЯНЩИНІНА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Ніколаєнко Ольга

ТУРБОТА ПРО ДІТЕЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛЬСЬКИХ ТОВАРИСТВ НАДДНІПРЯНЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Ніколаєнко Ольга

ПОЛЬСКОЕ ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮГО-ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

 

Онишко Леся

РОЛЬ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОМУ РУСІ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Онишко Леся

ВІДВАЖНІ. МИРНІ, НАПІВМИРНІ ТА ВОЄННІ РОЛІ ЖІНОК В УПА

 

Осока Сергій

КНЯГИНЯ ОЛЬГА: «МЕНІ НЕ ТРЕБА НІ ТРИЗНИ, НІ МОГИЛИ»

 

Осока Сергій

ХАСЕКІ ХЮРРЕМ: КОМУ ЗАТИШНО В КЛІТЦІ ЗОЛОТІЙ?

 

Панич Олена

КОНЦЕПЦІЯ ЖІНОЧОЇ ДУХОВНОСТІ В РАДЯНСЬКОМУ БАПТИЗМІ ПОВОЄННОГО ЧАСУ

 

Петренко Ірина

ЄЛИЗАВЕТА МИЛОРАДОВИЧ (1832–1890) В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РУСІ: монографія. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 151 с.

Петренко Ірина

ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ НАСЕЛЕННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ (XVIII СТ.) НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ „КИЕВСКАЯ СТАРИНА”

 

Петренко Ірина

СУСПІЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЖІНКИ У ГЕТЬМАНЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII-XVIII СТ.

 

Петренко Ірина

ЗГОДА ЯК УМОВА УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ В КОНТЕКСТІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН МИРЯН РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ XVIII СТ.

 

Петренко Ірина

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЮБУ І СІМ'Ї СЕРЕД ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII – ПОЧ. ХІХ СТ. В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ (ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦЬ СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ І РОСІЙСЬКИХ НАУКОВЦІВ)

 

Петренко Ірина

САМОВІЛЬНІ РОЗЛУЧЕННЯ В СИСТЕМІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН МИРЯН XVIII СТОЛІТТЯ

 

Петренко Олена

ПІД ПЕРЕХРЕСНИМ ВОГНЕМ: ЖИТТЯ І СМЕРТЬ РАДЯНСЬКИХ ВЧИТЕЛЬОК У ПОВОЄННІЙ ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

 

Петренко Олена

ІНСТРУМЕНТАЛІЗАЦІЯ СТРАХУ. ВИКОРИСТАННЯ РАДЯНСЬКИМИ ТА ПОЛЬСЬКИМИ ОРГАНАМИ БЕЗПЕКИ ЖІНОК-АГЕНТІВ У БОРОТЬБІ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ

 

Петренко Олена

ТРИ РОЗПОВІДІ. ВЧИТЕЛЬКИ “ЗІ СХОДУ” ТА “БАНДЕРІВСЬКИЙ КРАЙ” 

 

Петренко Олена

ДЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕКОРАТИВНОГО. ПРО ПРОВОКАЦІЙНІ СПОМИНИ ДАНИЛА ШУМУКА ТА ЙОГО ЖІНОЧІ ПОРТРЕТИ

 

Петренко Олена

МАРІЯ ЦЬОК. БІОГРАФІЧНЕ

 

Рибачок Ірина 

ЖУРНАЛ "ГРОМАДЯНКА" ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ВИВЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК НА ЕМІГРАЦІЇ

 

Рибачок Ірина 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТ І ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК НА ЕМІГРАЦІЇ (1945-1950) 

 

Рибачок Ірина 

УКРАЇНСЬКІ ДІТИ-БІЖЕНЦІ У ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ШЛЯХИ ПОТРАПЛЯННЯ ТА СОЦІАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ 

 

Роменський Олександр

"ДОБРІ ТА ЗЛІ ЖІНКИ" ВОЛОДИМИРА СВЯТОГО (ДО ПОЯСНЕННЯ ЛІТОПИСНОГО СЮЖЕТУ ПРО ЖЕНОЛЮБСТВО ХРЕСТИТЕЛЯ РУСІ)

 

Рутар Христина

УСНОІСТОРИЧНИЙ ПРОЄКТ: ДОСВІД В(И)КЛЮЧЕННЯ ЖІНОЧИХ ГОЛОСІВ

 

Савченко Ірина

ЖІНКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКОГО ЕМАНСИПАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ "ЧЕРВОНЕ ЗАПОРІЖЖЯ" у 1920-х РОКАХ.

 

Савченко Ірина

ЖІНКИ-ДЕЛЕГАТКВИ НА ЗАПОРІЖЖІ 1920-Х ЗЗ.: СПРОБА КОЛЕКТИВНОГО ПОРТРЕТУ

 

Савченко Ірина 

БІЛЬШОВИЧКИ ЗАПОРІЖЖЯ У 1917-1921 РР.: ОСОБЛИВОСТІ ПАРТІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

 

Сапицька Олена

УЧАСТЬ ЖІНОК В СЕЛЯНСЬКОМУ ОПОРІ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ ТА РАДЯНСЬКІЙ ВЛАДІ (1928-1932)

 

Сердюк ІГОР

ВДІВЦІ І ВДОВИ У РУМ’ЯНЦЕВСЬКОМУ ОПИСІ ПЕРЕЯСЛАВА (ІСТОРИКО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ)

 

Сердюк ІГОР

БАБА-ПОВИТУХА У РАННЬОМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (за даними статистичних джерел
 та етнографічних досліджень)

 

Старченко Наталія

«ДЖЕРЕЛА СВІДЧАТЬ»: КІЛЬКА ЗАУВАГ ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩА ШЛЯХТЯНКИ В РАННЬОМОДЕРНОМУ СОЦІУМІ ВОЛИНІ

 

Стяжкіна Олена

"ЇСТИ ТА ГОДУВАТИ". ЖІНОЧІ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ ПІД НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ

 

Стяжкіна Олена

ЖІНКИ УКРАЇНИ В ПОВСЯКДЕННІ ОКУПАЦІЇ: ВІДМІННОСТІ СЦЕНАРІЇВ, ІНТЕНЦІЇ Й РЕСУРСИ ВИЖИВАННЯ

 

Стяжкіна Олена

ГЕНДЕРНІ ВИМІРИ РАДЯНСЬКОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ 1960 — СЕРЕДИНИ 1980-Х

 

Стяжкіна Олена

«МИ ЖИЛИ»: ЖІНОЧІ ІСТОРІЇ ОКУПАЦІЇ СХІДНОЇ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ І РОБОЧІ ГІПОТЕЗИ ДО АНАЛІЗУ

 

Стяжкіна Олена

«МІЩАНКА» ТА «БЄЗДУХОВНИЙ ОБИВАТЄЛЬ»: ҐЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РАДЯНСЬКОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ (сер. 1960 - сер. 1980 рр.)

 

Стяжкіна Олена

ОСОБИСТІСНИЙ СВІТ ЖІНКИ-ЛІТЕРАТОРА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ: СПРОБА АНТРОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

Стяжкина Елена

«ОТЦЫ И ДЕТИ»: ЛЕГИТИМНЫЕ ПРОЕКТЫ МУЖСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

 

Суковата Вікторія

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ КРИЗОВИХ МОМЕНТІВ ІСТОРІЇ: ЖІНОЧІ СТРАТЕГІЇ ВИЖИВАННЯ

 

Черчович Іванна

«НЕ ДРУЖИСЯ РУСИН З ПОЛЬКОЮ – БУДЕ СУПЕРЕЧКА»: ДО ІСТОРІЇ ЗМІШАНИХ ШЛЮБІВ У ГАЛИЧИНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Історичні та культурологічні студії. – Львів, 2014–2015. – Вип. 6–7

 

Черчович Іванна

ДЖЕРЕЛА ДО ВИВЧЕННЯ ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНОК В ГАЛИЧИНІ ЗЛАМУ ХІХ – ХХ СТ.

 

Черчович Іванна

ОБРАЗ ЖІНКИ-РУСИНКИ В РУСОФІЛЬСЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ ГАЛИЧИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Черчович Іванна

ПОДРУЖНІ ЗРАДИ В ГАЛИЦЬКИХ СІМ’ЯХ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Черчович Іванна

ЕМАНСИПАЦІЯ ЖІНОК В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

 

Черчович Іванна

УКРАЇНКИ У ЛЬВОВІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ: У СВІТЛІ ЩОДЕННИХ ПРАКТИК

 

Черчович Іванна

ВДОМА АЛЕ БЕЗ ДОМУ: СЛУЖНИЦІ В РОДИНАХ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ГАЛИЧИНИ ЗЛАМУ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

 

Цимбал Ярина

АРТИСТКА, ПУРИСТКА І «РАДЯНСЬКА ЖІНКА» (УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИЦІ 1920-Х РОКІВ)

 

Шалигіна Дарья

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В РАДЯНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ ПЛАКАТНІЙ ПРОПАГАНДІ // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. Наук. праць. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – Вип. 12. – C. 132-140

 

Шипік Наталія

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОНАТАЛІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ У ПОВОЄННІ РОКИ НА ПРИКЛАДІ СТАЛІНСЬКОЇ ОБЛАСТІ // Наукові праці: Історія. – 2009. – Вип. 102 - Т.115. Миколаїв, 2009. – С.56-62.

Додаткова інформація