Гендерна проблематика та антропологічні горизонти: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – 200 с.

  Ostrog 2У збірнику містяться наукові статті та тези доповідей, у яких розглядаються різноманітні гендерні проблеми у антропологічному зрізі. Зокрема акцентується увага на методології гендерних досліджень та жіночих рухах, гендерних дослідженнях у психології та педагогіці, гендерних стереотипах освіти, гендерному аспекті дослідження української культури, гендерній проблематиці у літературній творчості. У збірнику представлені вибрані доповіді, що були проголошені під час проведення круглого столу «Гендер та релігія: межі взаємодії». Матеріали збірника можуть стати у нагоді філософам, культурологам, психологам, соціологам та усім зацікавленим гендерною тематикою

ЗМІСТ

 

Наукові статті
Бороденко Олена Феномен жіночої самотності другої половини XVIII століття на прикладі сіл Полтавського полку (за матеріалами облікових джерел другої половини XVIII ст.)
Горбач Галина, Тарнавська Любов Історичний розвиток гендерних уявлень
Зелінська Лідія Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.)
Карпенко Катерина Гендерні дилеми сучасного типу раціональності
Коробкіна Тетяна, Жидкова Оксана Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок в сучасному суспільстві
Кочерга Ольга Софія Русова про роль жінки в суспільному розвитку
Крупка Мирослава Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі
Курчатова Анжеліка Шанобливе ставлення до батьків у дітей дошкільного віку
Літвінова Ольга Проблема поєднання професійних та сімейних ролей у кар’єрно-успішних жінок
Лушпай Людмила Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України
Маслова Юлія Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ
Ніколаєнко Ольга Святі і грішниці – гендерне прочитання жіночих образів у польському малярстві кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Павловська Вікторія Впровадження гендерного підходу в освітньо-виховну систему Республіки Польща доби трансформації в ЄС
Петренко Оксана Гендерний підхід у освіті й вихованні: проблема термінології
Сердюк Марія Гендерні стереотипи у вихованні підростаючих поколінь
Шевченко Алла Гендерний аналіз підручників для учнів початкової школи
Янковська Жанна Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки- Основ’яненка «Маруся»

 

Тези доповідей
Бєлкіна Аліна Візуальні репрезентації трансформації маскулінності
Богуцька Наталя Гендерні особливості динаміки навчання педіатрії на до дипломному етапі підготовки лікарів
Воротняк Тетяна Аналіз успішності навчання в медичному університеті залежно від гендерної приналежності
Костюк Юлія Жіночий досвід у романах Тоні Моррісон
Левчишина Марія, Острополець Анна Гендерне питання в охороні здоров’я
Марцих Надія Гендерні відмінності творчих здібностей дорослих
Мороз Руслана Особливості формування й розвитку гендерної ідентичності дітей старшого дошкільного віку
Фельдман Діана Стереотипні статеві константи та гендерний підхід
Шелковіна Аліна Трансформації парадигми суб’єкта в сучасному мистецтві

 

Матеріали круглого столу «Гендер та релігія: межі взаємодії»
Гачко Орися Біблія як література в культурі: перспективи розвитку гендерних досліджень
Кадайська Олена Між античністю і середньовіччям: проблема аскетизму в постмодерній інтерпретації
Полянчич Тетяна Гендерна політика і її вплив на духовне виховання Нації


Додаткова інформація