Havryshko

Марта Гавришко (1984) - кандидатка історичних наук, молодша наукова співробітниця Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, наукова співробітниця Центру досліджень визвольного руху, наукова редакторка періодичного збірника наукових праць «Український визвольний рух».
Сфера наукових інтересів: гендерні аспекти історії ОУН і УПА, націоналізм і фемінізм, гендерне насильство, історія повсякдення, усна історія, сексуальне насильство в часи Другої світової війни.
Живе і працює у Львові.
Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закінчила магістратуру (2006) та аспірантуру (2009) історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Націонал-соціалістичний режим у Німеччині у відображенні української суспільно-політичної думки Галичини (1933-1939 рр.)" (2009). У 2011 р. читала спецкурс на цю тему в Українському католицькому університеті. З 2014 р. займається жіночою історією та гендерною проблематикою в контексті історії Організації українських націоналістів та Української повстанської армії 1940-1950-х років та їхнього протистояння з радянською владою.

Ключові публікації

Збірник:

Марта Гавришко. Долаючи тишу: жіночі історії війни. ‒ Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. ‒ 240 с.

Статті:

Вплив «ґендерної політики» в Третьому Райху на український феміністичний дискурс у Галичині 1930-х рр. // Українознавчий альманах. Вип. 6. – Київ: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – С. 86–90

Ставлення представників ліберального фемінізму в Галичині до ОУН у 1929- 1939 рр.  // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 24: Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи / [гол. редколегії М.Литвин, упоряд. і наук. ред. О. Стасюк, М. Романюк]. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’кевича; - Львів, 2013. – C. 85-98;

Лицарка Бронзового хреста заслуги УПА: до 100-річчя Юлії Ганущак // Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол.: Л. Тимошенко та ін. – Дрогобич: Коло, 2015. – Вип. 17-18. – С. 308-315;

Заборонене кохання: фактичні дружини учасників підпілля ОУН та УПА у 1940-1950-х років // Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: тендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства / за наук. ред. Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. – Київ, 2015. – С. 123-141;

Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940-1950 рр. // Український визвольний рух / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України; Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – Зб. 20.

Illegitimate sexual behaviorin the underground of OUN and UPA in Western Ukraine in 1940–1950ies // Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies. Issue 17: Women in arms: from the Russian Empire to Post-Soviet States (2015) (подано до друку).

Додаткова інформація